Asdasd

Asdasd

  • Submitted By: JonasL
  • Date Submitted: 09/13/2009 6:14 AM
  • Category: Religion
  • Words: 995
  • Page: 4
  • Views: 523

Dansk Aflevering
Kronik: Unges Sprog

Redegørelse:

Indledning
Hanne Richardt Beck har skrevet en artikel i politiken, der omhandler hvorvidt de danske rappere er skyld i ungdommens nuværende sprogforbrug, og deres ”mandschauvinistiske” syn på kvindekønnet. Hanne-Vibeke Holst er én af de få som turde stå frem og sige sin personlige mening, hvad angår dette emne, dog med stor støtte fra husmødre. Artiklen får efterfølgende respons fra kønsforskeren, Anette Dina Sørensen, som skrev en artiklen ”Ryst din røv, so’- er det sproglig berigelse?”

Hovedsynspunkterne
Der er to primært gennemgående temaer. 1: De unges nuværende sprogforbrug, som de henter via de danske rapperes tekster. 2: Rappernes mandschauvinistiske holdninger. De tre kvinder der har stået frem, hvad angår denne sag, deler i bund og grund samme holdning. De er ikke synderlig begejstret over den nuværende tone, som de unge i Danmark render rundt med, og måden de danske rappere har det med at nedgøre det kvindelige køn.

Hanne Richardt Beck, Anette Dina Sørensen og Hanne-Vibeke Holst har samme syn på de danske rappere, primitive, uintelligente individer der læner sig op af, at være hulemænd. Det fremgår indirekte flere steder i teksten, men lader sig komme helt til syne i slutningen af ”Ryst din røv, so’ – er det sproglig berigelse?” hvor der siges; ”Hulemændene afviser at være sexistiske, ja! Men de bærer ved til en samfundsmæssige sexisme, som et ligestillingsorienteret samfund absolut ikke kan leve med. Hvornår går det op for Politiken?”. Den sætning dækker rimelig godt ind, på den fælles holdning der er mellem de tre.

Hanne-Vibeke Holst mener også at det er en påtaget gangsterattitude rappere som Niarn har taget til sig. ”Ingen tvivl om, at de fleste danske raptekster er sygt platte, vulgære og pubertært umodne. Og hvad værre er: Attituderne er ofte pinagtigt påtagede. De fleste danske rappere har levet en alt for tryg middelklassesbarndom til for alvor at kunne træde i karakter; de har...

Similar Essays