Art

Art

EDWARD LUCIE-SMITH
Meno kryptys
nuo 1945-ųjų
Stilių keičia turinys
Tikra tiesa, kad šiuolaikinis menas, o ypač žmonių suvokimo būdai, nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios labai pasikeitė.
7-ojo dešimtmečio viduryje padėtis ėmė keistis... Buvo raginama žiūrovą susitelkti tik menui, atsiriboti nuo visko, ką galima apibrėžti kaip ,,nemeną“. Buvo siūloma: tegu menas ir pasaulis egzistuoja kaip dvi lygiagretės, besitiesiančios skirtingose visatose. Tai stiprino muziejų įtaką, nes pagal šią teoriją muziejai virto savarankiškais pasauliais, kur nekvalifikuotas žiūrovas galėjo orientuotis tik profesionalių vadovų ir aiškintojų padedamas.

Pokario Europos dailė
Pokario meno raidos tapytojai: Matisse‘as (1869-1954);
Miro Šie du pripažinti meistrai, kurių darbai, atrodo, labiausiai susiję su pokario situacija.
Ir kiti: Maxas Ernestas;
Britas Grahamas Sutherlandas(1903-1980).

7-ajame dešimtmetyje vis dar buvo manoma, jog menas išsiliejo iš vieno šaltinio, kad tai būta didžiulis kūrybinis sprogimas, įvykęs Europoje.
Technologijų raida taip paspartino ir ištobulino komunikacijos būdus, kad sugriovė visas tarp kultūrų esančias sienas. Taikant skirtingus vertinimo kriterijus, ta pati meno kryptis gali atrodyti vertingesnė arba menkesnė nelygu, kokia sistema. Turbūt ligi pat XVIII a. pabaigos išsilavinęs žmogus galėjo tikėtis įgyti bent jau bendrų žinių literatūros, meno ir mokslo srityse. Dabar pasiekėme tokį lygį, kai niekas nebegali manyti nuodugniai žinąs viską bent jau apie šiuolaikinį meną, apie visas jo sritis pasaulyje. Todėl ir neįmanoma šiuolaikinio meno suvokti kaip griežtai organizuotos visumos ar atsekti jo kilmės linijos.
XIX a. pab. Johnas Ruskinas ėmėsi ,,meno menui“ teorijos.

Similar Essays