Betekenisvol Geschiedenis Onderwijs

Betekenisvol Geschiedenis Onderwijs

  • Submitted By: gaya
  • Date Submitted: 06/16/2009 4:18 AM
  • Category: History Other
  • Words: 935
  • Page: 4
  • Views: 605

Betekenisvol geschiedenis onderwijs

Geschiedenisonderwijs wat is dat nou? En is het betekenisvol, kan het wel betekenisvol zijn?
De laatste tijd woedt er een discussie door Nederland over het onderwijs. De leerlingen zouden te weinig kennis paraat hebben, en in het algemeen zou het slecht gesteld zijn met het onderwijs in Nederland.
Vooral met het vak geschiedenis, leerlingen zouden geen jaartallen weten, helemaal geen kennis paraat hebben. Alleen een set van algemene vaardigheden ‘geleerd’ hebben.
Het kabinet vatte dit hoog op en stelde een commissie in die moest onderzoeken hoe het onderwijs verbeterd kon worden.
Uit die commissie zijn inmiddels een aantal resultaten gekomen. Zo is er een Nederlands canon ingesteld. Dat canon bestaat uit 50 vensters1 van waaruit je naar het verleden kan kijken. Ook zijn er 10 tijdvakken1 ontwikkeld die de leerlingen meer besef van chronologie moeten bijbrengen. Dit gebeurde allemaal sinds 20012, het jaar dat de commissie het rapport uitbracht. Het is nog te vroeg om het hele gebeuren te evalueren maar of het echt helpt?

Om alle bovenstaande vragen te beantwoorden dienen we eerst te begrijpen wat geschiedenisonderwijs is. En hoe het betekenisvol kan zijn, pas daarna kunnen wij oordelen over geschiedenisonderwijs.
Wat is geschiedenis nou? Hierbij halen we een beroemde uitspraak van een bekende historicus aan, Huizinga: Geschiedenis is de wijze waarop onze cultuur rekenschap geeft van haar verleden3. Nou zitten er nogal wat haken en ogen aan deze uitspraak. Want het is tegenwoordig niet meer de bedoeling om kinderen bepaald normen en waarden van een cultuur te leren. Onderwijs dient eerder als blikverruimend i.p.v. blikbepalend4. Vandaar dat onderwijs niet kan dienen als cultuur bepalend.
Het kan wel laten zien hoe de cultuur zich ontwikkeld heeft. Dat pas weer mooi bij Huizinga. Want geschiedenis zorgt ervoor dat de cultuur rekening houdt met haar daden in het verleden. Geschiedenisonderwijs brengt die daden van het...

Similar Essays