Billedanalyse

Billedanalyse

Model for billedanalyse

Præsentation:
Hvem har lavet billedet, hvilken type billede er der tale om (fotografi, maleri m.m.), billedets titel og årstal.

Beskrivelse:
Beskriv billedet, hvad forestiller det.
Se på personerne og undersøg deres køn, livsstil og status, alder, udseende, kropssprog og placering i billedet.
Se også på, hvordan omgivelserne er fremstillet. Inddrag også her forgrund, mellemgrund og baggrund, som er med til at skabe dybde i billedet og beskriver, hvad (personer, ting) der er placeret hvor, og hvilken betydning det har (ofte er det sådan, at motiver i forgrunden er de vigtigste).

Komposition:
Undersøg for følgende kompositioner (linjer) i billedet:
a) Symmetrisk komposition: Billedet indeholder vandrette og lodrette linier, som er bygget op omkring en midterakse. Det giver indtryk af ubevægelighed.
b) Diagonal komposition: Billedet indeholder en diagonal (skrå) akse. De skrå linier giver indtryk af bevægelighed.
c) Det gyldne snit: Billedet indeholder fire skæringspunkter, hvor vigtige elementer kan være placeret. Det skaber harmoni i billedet.
De gyldne punkter er der, hvor de gyldne snit skærer hinanden:

[pic]

Synsvinkel:
Normalperspektiv: neutral synsvinkel, hvor man er lige ud for motivet.
Frøperspektiv: man ser motivet nedefra – vær opmærksom på effekten.
Fugleperspektiv: man ser motivet oppefra – vær opmærksom på effekten.

Lys:
Undersøg brugen af lys og hvilken stemning det skaber i billedet.

Farve:
Undersøg brugen af farver og den stemning, som de giver billedet. Gul-rødlige farver opfattes ofte som varme, mens blå-grønne farver ses som kolde.

Symbol:
Find ud af om der er anvendt symboler, og hvad de kan betyde set i sammenhæng med resten af billedet.

Tema:
Find frem til temaet i billedet, hvad handler det om.

Fortolkning:
Forsøg at forklare hvad kunstneren/fotografen vil med sit billede, hvilken problemstilling behandles, og hvilket syn på tilværelsen ses.

Perspektivering/vurdering:...