Broertje

Broertje

De bedrijfscultuur, weergeeft een gemeenschappelijke waarneming die wordt aangehouden door de leden van de organisatie. Hieruit volgt dat individuen met verschillende achtergronden of met verschillende functies in de organisatie, de bedrijfscultuur op verschillende manieren beschrijven. De meeste grotere organisaties hebben hierdoor een dominante cultuur gecreƫerd waarbij de kernwaarden centraal staan met daarnaast nog enkele subculturen. De subculturen kunnen verschillen per afdeling in het bedrijf. In sommige afdelingen van het bedrijf gelden dus subculturen die elders in het bedrijf niet hoeven te gelden.

Cultuur vervuld enkele functies binnen een organisatie:
- Grensbepalende rol, zo onderscheidt het bedrijf zich van andere bedrijven
- Het maakt een betekenis van identiteit duidelijk voor de mensen binnen de organisatie
- Het ontwikkelt betrokkenheid aan iets dat groter is dan het individuele eigenbelang
- Het verbetert de stabiliteit van het sociale systeem; het houdt de organisatie bij elkaar
- Het begeleidt en vormt de houding en het gedrag van de werknemers.

Het topmanagement bestaat uit de meest invloedrijke personen binnen een bedrijf. Vanwege hun relatief hoge aanzien binnen het bedrijf, bepaalt hun gedrag een model voor anderen, en worden hun opdrachten gehoord en hun richtlijnen uitgevoerd. Een risico hierbij is dat het gedrag van het topmanagement onbedoeld en onbewust verkeerd wordt overgenomen door de andere werknemers. Daarom is het noodzakelijk dat de prestaties die worden geleverd ook gecontroleerd worden en ook passen bij de bedrijfscultuur.

De oprichters van een organisatie hebben een visie over hoe de organisatie zou moeten zijn. Daarom nemen ze alleen mensen aan die hetzelfde denken over de organisatie als zijzelf; alleen de werknemers met dezelfde visie mogen blijven. Het is dus de bedoeling dat de werknemers in een zekere mate hetzelfde gaan kijken en denken als de oprichters, zo ontstaat een sterke cultuur. Dit kan worden...