Business Activity

Business Activity

  • Submitted By: Sboen
  • Date Submitted: 11/25/2008 2:11 PM
  • Category: Business
  • Words: 7214
  • Page: 29
  • Views: 676

[pic]

Door: Omar Carolus(), Floris Grotenhuis(189770) & Anne Hofman(198310). Klas: C2A3

Inhoudsopgave

Inleiding blz 3

Managementsamenvatting blz 4

Interne analyse blz 5

Analyse van de markt blz 7

Afnemersanalyse blz 10

Concurrentieanalyse blz 11

Handelsanalyse blz 13

Macro omgevingsanalyse blz 14

SWOT analyse blz 15

Aanbeveling blz 17

Marketing mix en financieel plan blz 18

Taakverdeling blz 19

Bronvermelding blz 19

Bijlagen blz 20

Procesverslag blz 23

Inleiding

Dit is de proftaak van kwartaalteam C2A3. Dit team bestaat uit Omar Carolus, Floris Grotenhuis en Anne Hofman.
Met de economie gaat het slecht maar de markt van Functional Foods is nog steeds aan het groeien. Dit komt doordat mensen steeds bewuster worden van het feit dat goede voeding een basis is voor een goede gezondheid. Mensen hebben steeds langere werktijden en steeds minder tijd om goede maaltijd voor zichzelf te bereiden. Kant en klaar producten en Producten met een toegevoegde waarde, de zogenaamde Functional Foods, zijn voor de consument een goed alternatief.
In dit rapport wordt een grondige Analyse gemaakt van de Interne en Externe omgeving van Unilever. Aan de hand van dit rapport schrijven wij een advies aan Unilever of het verstandig is de markt te betreden met een Functional Foods product. Dit is in dit geval een yoghurt product met lafti probiotica erin verwerkt. Lafti probiotica bevorderd de werking van het darmkanaal.

Managementsamenvatting

Unilever’s doel is voorzien in de dagelijkse behoeften van mensen.De strategie van Unilever is kort gezegd: “Het afstoten van niet-renderende producten om de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten”. Het productportfolio is verkleind van 1600 naar 540 merken. De organisatie van Unilever is onderverdeeld in de divisies Voedingsmiddelen en...

Similar Essays