Business

Business

  • Submitted By: marmara
  • Date Submitted: 12/14/2008 12:21 AM
  • Category: Business
  • Words: 2587
  • Page: 11
  • Views: 608

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK BİLİM DALI

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Uluslararası Ticaret: İhracat ve Kambiyo İşlemleri
Yüksek Lisans Dönem Projesi

ÖVGE ŞİPAL

Istanbul, 2008
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

➢ Başkenti Pretorya, Yargı merkezi Cape Town’dır. 47.4 milyonluk nüfusun çoğunluğu (%23,4) 11 resmi Afrika dillerinden biri olan IsiZulu dilini konuşmaktadır. Nüfusun sadece %8,2’lik bir kısmı dünya dillerinden biri olan ingilizceyi kullanmaktadır. Ancak, iş çevrelerinde İngilizce yaygın kullanım alanı bulmaktadır.

➢ 1910 yılına kadar İngiliz sömürgesi olarak kalan Güney Afrika Cumhuriyeti bu tarih sonrasında bağımsızlığını kazanmış ve 1961 yılında yönetim şekli Cumhuriyet olmuştur.

➢ GAC nüfusunun % 75,2’sini Siyahlar, % 13,6’sının Beyazlar, % 8,6’sını Melezler ve % 2,6’sını Asyalılar oluşturmaktadır.

➢ GAC, nüfusu açısından potansiyel olarak Afrika kıtasının en önemli pazarlarından biridir. Ancak coğrafi uzaklık Türk ihracatçıları için büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır.

➢ Ülkede nüfusun yaklaşık % 15’lik kısmını oluşturan ve daha çok beyazlardan meydana gelen bir kitle yüksek bir gelir düzeyi ile refah içerisinde yaşamaktadır. Tüketim mallarının ve özellikle lüks tüketim mallarının büyük kısmı bu gruba giren tüketiciler tarafından satın alınmaktadır. Nüfusun yarısından çoğu yoksulluk sınırları içerisinde bulunmaktadır.

➢ Ülkenin nüfusu uzun yıllar süren ırkçılığa dayalı siyasi ve ekonomik düzen nedeniyle tüketici profili açısından zengin ve yoksul olarak uç noktalara yığılmış durumdadır. Bu dengesizlik yüzünden genel bir tüketici eğiliminden ve davranışından söz etmek zorlaşmaktadır. Nüfusun azınlığı yüksek kalite ve standartta ürün tercih etmekte iken nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan kitle ise bu tür tercihlerden önce yaşamını sürdürebilmek için çaba göstermektedir.

➢ Halk yeni nesil (%19), ulus yapılandırıcılar (%17),...

Similar Essays