Cc

Cc

Menghubungkan Dua Komputer
Files under komputer | Leave a Comment

Jika anda mempunyai dua komputer di rumah, anda boleh menghubungkan dua komputer tersebut menggunakan kabel tanpa menggunakan switch. Biasanya ia digunakan untuk membolehkan kita berkongsi maklumat antara dua komputer tersebut.

Perkakasan Dan Persiapan

Mula-mula anda perlu menyediakan perkakasannya dahulu.Untuk dua PC, anda memerlukan network card, satu kabel UTP RJ45, dan dua RJ45 connector. Anda juga memerlukan sebuah perkakasan khusus untuk memasang kabel UTP dengan RJ45 connector.

Untuk lebih memudahkan, gunakan kad jaringan jenis PCI. Ini supaya anda tidak perlu mengubah-ubah jumper pada kad tersebut untuk menyesuaikan setting-nya. Sebagai informasi, PC sekarang telah banyak dilengkapi dengan kad jaringan terpasang (onboard) pada motherboard dan anda tidak perlu lagi memasang kad jaringan tambahan.

Sebelum memasang kabel ke konektor, ratakan hujung-hujung kabel tersebut dengan menggunakan crimping tool. Seterusnya, dengan pengait (hook) konektor berada di bawah, pasang kabel UTP dengan mengikuti aturan pemasangan berikut.

Tukar pin 1 pada kabel UTP di connector pertama menjadi pin 3 pada connector kedua, pin 2 pada connector pertama menjadi pin 6 pada connector kedua, pin 3 pada connector pertama menjadi pin 1 pada connector kedua, dan pin 6 pada connector pertama menjadi pin 2 pada connector kedua. Setelah itu pasangkan connector dengan memasukkannya pada pengepit dalam crimping tool.

Melakukan Pemasangan

Sebelum menghubungkan kedua-dua komputer dalam jaringan, pasang duhulu kad jaringan. Seterusnya ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat beberapa penetapan terhadap jaringan tersebut.

1. Klik Start - Control Panel, lalu klik Network and Internet Connections.

2. Kemudian, klik Network Connections.

3. Setelah itu, klik kanan icon jaringan yang ada di bawah baris LAN or High-Speed Connection, dan pilih Properties.

4. Pada tetingkap yang muncul, klik dua...

Similar Essays