Christianity vs Wicca

Christianity vs Wicca

  • Submitted By: dryade
  • Date Submitted: 03/17/2009 4:39 AM
  • Category: Religion
  • Words: 313
  • Page: 2
  • Views: 617

Pranašas Izaijas

I. Perskaityti Izaijo knyg'..

Rekomenduočiau skaityti: Ekumeninį Biblijos leidim'., vert. Antanas Rubšys.
Internete: www.biblija.lt

II. Įvadui apie Izaijo asmenį, istorinį laikotarpį, žiūr' kite paskaitų užrašus ir Brueggemanno knygos [Bruegemann Walther, An Introduction to the Old Testament: The Canon and Christian Imagination.] konspekt'. (prisegtas el. formate).

III. PRIVALOMOS literatūrOS SKAITYMAS:

• Izaijas. (Świderkówna, 115 ' 134; Rubšys II t., 271-332)

• Kenčiančio tarno tematika. (Świderkówna, 151-171; Rubšys, 121 ' 152)

IV. Pasirinktos Izaijo knygos vietos egzegez' . Seminaro metu daromas pranešimas. Sudaromi klausimai tolimesnei diskusijai.

V. Papildoma literatūra, kuri'. rekomenduočiau gilinimuisi į Izaijo knygos istorines, teologines ypatybes (ieškoti ETC bibliotekoje):

Literatūra lietuvių kalba:
• Ingrida Gudauskien' . Jahv' s tarnas ir tarnai izaijo knygoje. BSJ I. 2008. p. 81 - 106[1]
• Antanas Rubšys, Raktas į Sen'.jį Testament'., II ' III tomai.
• Anna Świderkówna, Pašnekesiai apie Biblij'..

Anglų kalba:

Įvadai

• Bruegemann Walther, An Introduction to the Old Testament: The Canon and Christian Imagination.
• Reymond B. Dillard, An Introduction to the Old Testament, p.267-283
• Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture.
• George W. Anderson. A Critical Introduction to the Old Testament. [C. 50594]
• Interpretation: A journal of Bible and theology. April 1982. p. 117-186

Komentarai

• Claus Westermann. Isaiah 40-66. A Commentary. [D. 152334]
• Christopher R. Seitz. Isaiah 1-39. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching and Preaching. [D. 152164]
• Paul D. Hanson. Isaiah 40-66. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching...

Similar Essays