Creatieve Vaardigheden Verslag

Creatieve Vaardigheden Verslag

Klas: 2COA
Vincent Swart | Alex Govers | Tess Perry | Mariska van der Velde | Linda van der Werff

Inleiding

Wij, Bnew Bcreative, hebben in opdracht van Ruud Rosendaal, verschillende technieken onderzocht en toegepast om de creatieve geest te stimuleren. Met het oog op in te spelen op de huidige complexe problemen van de samenleving hebben we gekozen voor het probleem agressiviteit onder jongeren. Als doel hebben we niet het oplossen van het probleem, maar het helpen nieuwe ideeën te creëren door middel van de creatieve geest van de opdrachtgever te stimuleren.

HET “Creative Problem Solving”-MODEL

fig. 1
Met behulp van dit model, passen we
enkele bijbehorende technieken toe.

Probleem gebied

Probleem oriëntatie
Naar aanleiding van de opdracht is er een complex probleem gekozen, namelijk de agressiviteit onder jongeren.

Gegevens verzamelen
Om ons kennis te verbreden, hebben we deskresearch verricht naar voorheen gevoerde campagnes. Deze kunnen gevonden worden in de bijlage, die zich bevindt achter in het verslag.

Probleem definitie.
Agressie onder jongeren tussen de 12 en 20 jaar.

Toegepaste technieken:

- Global orientation:
Bij deze techniek wordt wezenlijk gevraagd: “wat is je doel?”
Ons doel is wezenlijk het aandragen van creatieve oplossingen en associaties van agressief gedrag onder jongeren.

- Wishful thinking:
Wat is de meest ideale oplossing voor het probleem, stel je hebt een magic wand, wat zou je doen?
In onze ogen zou gratis knuffels de beste oplossing zijn. Als iedereen op zou staan om elkaar te knuffelen, is de wereld een veel toegankelijkere plaats en is er bijna geen tijd voor agressiviteit.
Daarnaast, een gedeelde eerste plaats, is gratis chocolade een mooi alternatief. Dit zorgt voor de verhoging van euforie rondom de chocoladistributiepunten, wat langzaam doorsijpelt in gehele samenleving. Daar komt nog eens bij dat de hersenen bij het eten van chocolade, een positief en...