De Aanslag Van Harry Mulisch

De Aanslag Van Harry Mulisch

  • Submitted By: LDKE14
  • Date Submitted: 01/17/2011 7:32 AM
  • Category: Book Reports
  • Words: 374
  • Page: 2
  • Views: 491

Boekverslag Harry Mulisch – klas 4

Deadline: 10 december 2010.

Schrijver, titel

Harry Mulisch, De Aanslag, Amsterdam 2003 (1982).

Samenvatting

Het verhaal wordt beleeft door de ogen van Anton Steenwijk.
In het boek komen acht personen voor. Anton Steenwijk, een gevoelig, maar later zeer zelfstandig persoon; Cor Takes, een oude verzetsheld die de oorlog niet uit zijn hoofd kan krijgen; Saskia Steenwijk, de eerste vrouw van Anton; Sandra Steenwijk, de dochter van Anton en Saskia; Liesbeth Steenwijk, de tweede vrouw van Anton; Meneer en Mevrouw Steenwijk, de ouders van Anton en Anton’s broer Peter Steenwijk.
De eerste episode begint in 1945 in Haarlem.
- Wat gebeurt er, waar en wanneer?
- Hoe loopt het verhaal af?
- Wat is het thema dat als een rode draad door het verhaal loopt?

Ruimte

De belangrijkste locatie is Haarlem. Daar vind de aanslag plaats. De woning van zijn oom en tante en zijn studentenflat in Amsterdam zijn daarna de belangrijkste ruimtes. Het gaat niet om een belangenruimte. Het verhaal had zich in elke stad kunnen afspelen.

Tijd

Het verhaal speelt zich af tussen 1945 en 1985. Het verhaal wordt chronologisch verteld, daardoor zie je de ontwikkeling van Anton erg goed. Eerst was het een gevoelige jongen, maar later kreeg hij meer zelfvertrouwen en kon hij beter omgaan met de gebeurtenissen die hij had meegemaakt in de oorlog. Ook worden in het boek veel flashbacks gebruikt, waarin Anton zich steeds meer herinnert over de oorlog.
De meest opvallende voorbeelden van tijdversnellingen zijn toch wel de verschillende episodes in het boek. Met één bladzijde omslaan ben je ineenkeer jaren verder in Anton’s leven.

Personages

Geef informatie over de belangrijkste personen en de onderlinge relaties tussen de personages.

Verteller

Geef aan welk vertelperspectief is gebruikt en welk effect dat heeft. Maak ook duidelijk wie de focalisator is in het verhaal.

Motieven

Noteer concrete motieven (waaronder...

Similar Essays