Deception [Latvian Language]

Deception [Latvian Language]

  • Submitted By: wolis
  • Date Submitted: 12/20/2008 6:43 PM
  • Category: Social Issues
  • Words: 3917
  • Page: 16
  • Views: 638

Latvijas Universitāte Sociālo Zinātņu fakultāte
Komunikācijas studiju nodaļa Komunikāciju zinātnes studiju programma

1.kursa students
Stud.apliecības Nr. vb08087

Valters Brūns

Maldināšana

Referāts

Studiju kurss: Interpersonālā komunikācija.
Kursa docētājs: Ilze Šulmane
Iesniegšanas datums: 02.12.2008

Rīga
2008

Ievads
Referātu izvēlējos rakstīt par maldināšanu, jo man tāpat kā jebkuram citam indivīdam ar to nākas saskarties ik dienas, un vēlējos noskaidrot kādi pētījumu šajā joma ir veikti, un kā iespējams identificēt maldinošas ziņas. Referāta mērķis bija noskaidrot kādi maldināšanas veidi pastāv un kādā veidā iespējams maldināšanu veikt kvalitatīvi un kā noteikt situācijas, kad kāds cits sniedz maldinošu ziņu. Informācijas par šo tēmu ieguvei izmantoju dažādu psihologu un interpersonālās komunikācijas pētnieku rakstus žurnālos, grāmatas un pētījumu rezultātus. Darbā apskatīti neverbālie un verbālie mājieni, kuri liecina par maldināšanas iespējamību, galvenie iemesli, kāpēc maldinošas ziņas tiek sniegtas un dažādi pētījumi, kas veikti, lai pētītu to, kā cilvēka uzvedība liecina par to vai viņš sniedz patiesu vai maldinošu ziņu. Apskatītas tādas teorijas kā Interpersonālās maldināšanas teorija(Interpersonal Deception Theory), Informācijas manipulācijas teorija (Infortmation Manipulation Theory), patiesības aizspriedums (truth bias), Motivācijas Vājināšanas Efekts (Motivation Impairment Effect) un M.Zukermana (M.Zuckerman) 4 faktoru modelis un “noplūdes hierarhija”(leakage hierarchy).

Maldināšana

Maldināšana ir mēģinājums pārliecināt citus ticēt informācijai, kas nav patiesa, vai ir daļēji nepatiesa. Maldināšana rodas dažādu iemeslu dēļ, tā var būt ar apzinātu nodomu un arī bez tā. Pati maldināšanas valoda ir sarežģīta un reizēm mulsinoša, tā parasti ir atkarīga no maldinātāja. Maldināšana atšķiras no citām komunikācijas stratēģijām, jo tās kalpo lai radītu rezultātus, no kuriem vairums komunikatoru cenšas izvairīties:...

Similar Essays