Dsada

Dsada

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2008-2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ DONEMI

MAKİNA TASARIMI 1

KONU: Rankine Çevriminin Termodinamik Analizi

Öğretmenin Adı: Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM

Öğrencinin:
Adı ve Soyadı : Yusuf Ziya Dilbaz
No : 06065211
Grup : 3
Bölüm/Sınıf /Dal : Makine Muh/3/Enerji
Teslim Tarihi : 12/01/2009

İÇİNDEKİLER

1 GİRİŞ 3
2 ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ 5
2.1 Termik santraller 5
2.1.1 Katı yakıtlı santraller 5
2.1.2 Sıvı yakıtlı santraller 5
2.1.3 Gaz yakıtlı santraller 5
2.2 Hidrolik santraller 5
2.3 Nükleer santraller 6
2.4 Diğer santraller. 6
3 TERMİK SANTRALLER 7
3.2 Termik Santralin Çalışma Yöntemi 7
4 AKIŞKAN YATAKLI YAKMA TEKNOLOJİLERİ 9
4.1 Dolaşımlı Akışkan Yatak Teknolojisi 9
4.2 Kabarcıklı Akışkan Yatak Teknolojisi 9
4.3 Dolaşımlı ve Kabarcıklı Akışkan Yatak Teknolojilerinin Karşılaştırılması 10
4.4 Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Sorunları ve Dezavantajları 11
4.5 Pülverize Kömür Yakma Teknolojisi 12
4.6 Akışkan Yataklı Kazanlar 13
5 ÇAN TERMİK SANTRALİ ve TERMODİNAMİK ANALİZİ 15
5.1 Genel Bilgi 15
5.2 Kullanılan Teknoloji 16
5.3 Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Özellikleri 17
5.4 Termodinamik Analiz 18
6 SONUÇLAR 26

KAYNAKÇA

1. GİRİŞ

Ülkemizde enerji politikalarının ana hedefi ihtiyacımız olan enerjinin zamanında, güvenilir, ucuz, kaliteli, temiz ve öngörülen kalkınma hızı ile sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde temin edilmesi olarak belirlenmiştir. Enerji üretiminde verimliliğin arttırılması, mümkün olduğu kadar yerli kaynakların kullanımına öncelik verilmesi ve yerli kaynakların değerlendirilmesinin yanı sıra daha temiz enerji kaynaklarının kullanılması ile kaynak çeşitliliğinin sağlanmasına da özen gösterilmesi, enerji politikalarımızın önemli...

Similar Essays