Eastyles

Eastyles

  • Submitted By: ericalph
  • Date Submitted: 02/17/2009 1:43 AM
  • Category: English
  • Words: 586
  • Page: 3
  • Views: 292

Geografi
Arbeidsoppgaver om breer og landformer dannet av breer

Oppgave 1:

Studer flybildet fra Sulitjelma i Nordland.
Beskriv det du ser.
• Tilbakesmeltende bretunger er flate, mens bretunger under framstøt har en oppsvulmet form. Foran bretungen er smeltevann demmet oppsvulmet av morenerygger.
Hva kalles avsetningene foran breen, og hvordan dannes de ?
• Avsetningene kalles for endemorener.
Vokser eller minker denne breen ?
• Breen blir mindre og mindre.

Oppgave 2:

Studer flybildet fra Nigardsbreen.
Hva slags type bre er Nigardsbreen ?
Nigardsbreen er en del av en annen større bre.gggggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggg

gggg
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssss

sssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Hvilken bre, og hvilken type bre er dette ?
Hva slags landskap (landform) vil Nigardsbreen etterlate...