Easyjet Pest Analizi

Easyjet Pest Analizi

  • Submitted By: ozdemit
  • Date Submitted: 12/02/2008 2:05 AM
  • Category: Business
  • Words: 705
  • Page: 3
  • Views: 1

Giriş Teknoloji ve iletişim araçlarının hızla gelişmesine paralel olarak, insanoğlunun ulaşım ihtiyaçları da gelişmiştir. Bu ihtiyaçların en başında “hızlı ulaşım” yer almaktadır. Müşterilerin ihtiyaç sürecinin evrimleşmesini takip ettiğimizde ise bu ihtiyacın “güvenliğe” ve daha sonrada “konfora” olan ilerleyişini görebiliriz. Günümüzde bu üç kavramı tatmin edici şekilde sunan tek ulaşım modeli, hava yolu taşımacılığıdır. Bu çalışma, “EasyJet Hava Yolu” şirketi için yapılan bir PEST analiz raporudur. Ekonomik Çevre Diğer taraftan, 2008 yılı için hava yolu taşımacılığının önündeki en önemli sorun ABD’den tüm dünya piyasalarına yansıyan ekonomik kriz olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalardaki bu düzensizlik neticesinde artan petrol fiyatları, sektörün birçok alanındaki harcama kalemlerini arttırmış görünmektedir. *Revenue Passangers / Kilometers Available seat / kilometers AEA 2007 yılı sektör özet raporu’ndan alınmıştır. {draw:frame} Ekonomik çevre etkenlerini özetleyecek olursak, şu başlıklar öne çıkmaktadır. ABD’den yayılan mortgage krizi Yakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar Küreselleşme neticesinde birçok noktaya ulaşım ihtiyacının ortaya çıkması Döviz kurunda yaşanan gelişmeler Operasyon maaliyetlerindeki artışlar Sigorta maaliyetleri Politik Çevre Tüm bunlar bir yana, 11 Eylül süreciyle birlikte terörizm de daah çok dikkat edilmesi gereken sorunlardan biri olmuştur. Yolcuların birçoğu, bu nedenle havayolu taşımacılığını artık güvenli bulmamaktadır (Zinnov, 2007). Bunun yanında ekstra güvenlik önlemlerinin alınması da operasyon maaliyetlerini ciddi şekilde arttırmıştır. Politik çevre içinde sözünü edebileceğimiz ama aslında ekonomik çevreyi de etkileyen bir nokta ise AB tarafından yasalaşan bir kanuna göre hükümetlerin havayolu şirketlerini finans etmemesini söylemektedir. Özetle, sivil hava taşımacılığı sektörü açısından baktığımızda dikkat çeken başlıklar şöyledir: Avrupa Birliği’nin gelişme süreci...

Similar Essays