Edvard Kocbek

Edvard Kocbek

  • Submitted By: L1k3m3
  • Date Submitted: 12/06/2009 1:05 AM
  • Category: Biographies
  • Words: 857
  • Page: 4
  • Views: 588

Edvard Kocbek: Črna orhideja

Odlomek pripoveduje kako so partizani obsodili Katarino na smrt. Gregor ji je hotel dekletu pomagati, vendar je trmasto rinila svoji smrti naproti. Janez bi ji tudi pomagal, samo če bi najprej povedala, kaj je počela s tistim Nemcem v hribih, ko ju je našel Gregor. Ko jo Gregor in Janez prenehata zasliševati, jo bataljonsko sodišče obsodi na smrt. Obsodbo je izrekel Janez, čeprav se mu dekle na svoj način smili. Po obsodbi se je Janez zavedel, da je storil napak, vendar taki so bili tedaj zakoni, in se jih je moral držati.
Katarina, ki je v noveli obsojena na smrt, je prelepo dekle, v katero se zaljubi cel bataljon. Obsojena je bila zaradi neznanega razloga, vendar dano je bilo, da se je bila družila z Nemcem in je slučajno s prstom kazalo v natanko tisto smer v kateri je bil partizanski bataljon. Ko je Gregor na planini ubil Nemca in njo ujel in prepeljal v bataljon, so ji sodili kot izdajalki. Na nek način je bila izdajalka, saj se je bila družila z Nemcem in najbrž hotela izdati skrivalno mesto partizanov, vendar vseeno ne vemo kaj je bilo v ozadju. Možno je, da so Nemci prisilili Katarino naj izda partizane in ji hkrati grozili z življenji njene družine. Možno je tudi da sta bila Katarina in Nemec par (ni bil Nemec, temveč Koroški Slovenec) in sta si samo ogledovala pokrajino in je njen prst slučajno pokazal v smer bataljona. Katarina sama pravi da je in ni kriva svojih zločinov, kriva pa je tudi grehov za katero jo partizansko bataljonsko sodišče ne kaznuje oz. ne obtožuje. Njenega »greha« noče izpovedati, in s besedami : »Nikomur ne bom povedala svojega greha, umreti hočem z njim in s svojo nerazdeljivo krivdo…« , podpiše svojo osmrtnico.
Gregor, je bil tisti, ki je Katarino ujel in ubil Nemca s katerim je bila. Tu lahko dvomimo, da je Nemec grozil Katarini, saj je po njegovi smrti začela bežati pred rojakom iz partizanov. Gregor jo je ujel in pripeljal do takratnega »vojnega« sodišča. Takrat spoznamo Janeza, ki je...

Similar Essays