Election Finance

Election Finance

Regeert het ‘grote’ geld in Amerika?

James Madison stelde al bij het ontwerp van de Amerikaanse grondwet dat de primaire bestaansreden van de overheid is dat de minderheid tegen de meerderheid beschermd diende te worden. Met deze minderheid bedoelde Madison niet een etnische minderheid of een culturele kleine groep, maar de financiële elite. Hij noemde dit de “rijkdom der natie”. Mensen zonder rijkdom en bezit kunnen geen begrip opbrengen voor de rechten van de bezitters en mogen derhalve geen invloed hierover kunnen uitoefenen. De ‘Founding Fathers’ hebben met opzet een nieuwe Amerikaanse overheid gemaakt met als doel een massale opstand tegen bezit te voorkomen (Dye, 2009, p. 43).
Als men dit nu ter harte neemt en de afgelopen decennia van politieke ontwikkeling in de Verenigde Staten bekijkt, zou men kunnen stellen dat er nog steeds sprake is van een heel grote invloed van multinationals en grote industrieën op de besluitvorming en het campagnevoeren. Aan de ander kant kan men stellen dat de ongeëvenaarde hoeveelheid geld die Barack Obama heeft verzameld juist ertoe heeft geleid dat er nu een zeer grote kans is op een president met minder elitaire karaktereigenschappen en een lente in Washington zou kunnen betekenen. Het afscheid van het grote geld?

Ontkrachten argument: het geld is een middel, maar zeker niet per definitie leidt tot een verkiezingszege. Een boodschap dient wel over te komen en dat het inhoudelijk juist dient te zijn. Geld speelt hier dus een ondergeschikte rol. Geld speelt wel degelijk een rol tijdens een campagne en ‘exposure’ kan wel gekocht worden, maar het draait uiteindelijk om het verspreiden van een ideaal. De rol van denktanks mag niet onderschat worden, zeker omdat deze instituties niet geleid worden door het grote geld, maar het algemeen goed voor ogen hebben en op wetenschappelijk basis een adviserende functie vervullen met betrekking tot het maken van beleid. Ondanks het feit dat Barack Obama met behulp van ‘grassroots’...

Similar Essays