Electroecologie

Electroecologie

  • Submitted By: aniushka8
  • Date Submitted: 04/11/2011 2:37 PM
  • Category: Technology
  • Words: 4372
  • Page: 18
  • Views: 307

DEFINIREA DESEURILOR

Gestionarea deşeurilor, cunoscută şi ca managementul deşeurilor, se referă la colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activităţi umane şi la reducerea efectului lor asupra sanatatii oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deşeurilor are ca scop şi economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părţilor recuperabile. Deşeurile gestionate pot fi atât solide, lichide sau gazoase precum şi cu diverse proprietăţi (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora.
Încă din 1979 s-a conştientizat că deşeurile constituie o problemă şi că metodele de tratare prin depozitare sau incinerare nu sunt satisfăcătoare. De asemenea, s-a pus problema reciclării materialelor care intră în componenţa acestora. La Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992 s-au adoptat politici care au fost introduse pe plan mondial. În Uniunea Europeană preocupările erau mult mai vechi, primele directive ale Comisiei Europene în problema deşeurilor datând din anul 1975.

INSCRIEREA/CLASIFICAREA DESEURILOR
Prin conceptul de„determinare a deseului” trebuie să se înteleagă în primul rând încadrarea unui material din deseu (tip de deseu) într-o categorie de deseuri generală. Este rational să se opereze o încadrare într-o grupă de deseuri în functie de modul de formare (generare si colectare). Pentru scopuri statistice, este necesară si o clasificare supraordonată a tipurilor de deseuri în functie de branse, ramura industriala sau procese, în cadrul cărora este generat deseul. În timpul determinării deseurilor, adică al stabilirii tipului, se constată dacă acestea necesită sau nu necesită o manieră specială de supraveghere, după legislatia europeană, dacă sunt sau nu periculoase. Ce deseuri am putea regăsi...