Exxonmobil Hr

Exxonmobil Hr

  • Submitted By: OrkHun
  • Date Submitted: 04/09/2010 12:16 AM
  • Category: Business
  • Words: 1502
  • Page: 7
  • Views: 362

Şirket Uygulaması Raporu

END 412 ‐ İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri

Orkun Önal
070060276

• Firma Tanıtımı

ExxonMobil şirketinin kökleri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanır. 1870’te John D. Rockefeller ve ortakları Ohio’da “Standard Oil Company” yi kurmuşlar, o sıralar dünyadaki en büyük kombine rafineriyi inşa etmişlerdir. Agresif rekabetçi taktiklerle kısa zamanda bütün kuzeydoğu ABD’deki irili-ufaklı petrol şirketlerini bünyesine katmıştır ve büyük bir tröst haline gelmiştir. Bu büyüklüğü şu örnekle daha iyi açıklayabiliriz: Standard Oil Company 1911’de batmadan önce kendisine bağlı bulunan ve ayrılarak bağımsız olarak faaliyetlerine devam eden şirketlerden bazıları : Esso UK, Anglo- American Oil Co. ,Exxon, Jersey Standard, Shell.
1920 de Jersey Standard ilk ticari petrokimya ürünü olan izopropil alkolü üretti. 1926 da Standard Oil’in baş harflerinin İngilizce okunuşu olan “es-o” dan ilham alınarak Esso şirketi kurulmuştur. Jersey Standard 1952’de Uniflo motor yağlarını üretmeye başlamıştır. 1974’te Mobil ilk sentetik motor yağı olan Mobil 1’i piyasaya sürmüştür. 1989 yılında şirket adına tatsız bir gelişme yaşanmıştır: Exxon Valdez isimli petrol tankeri, Alaska’da kayalıklara çarpmış, tankerden denize sızan 41,64 milyon litre petrol 1,930 kilometre uzunluğundaki kıyıyı kirletmiştir. (Açılan davada mahkeme, önce şirketi 1994 yılında 5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmiş, 2006 yılında federal temyiz mahkemesi bu rakamı yarıya indirmiştir. Yüksek Mahkeme, Haziran 2008’de ise 2,5 milyar dolar tazminatı azaltarak, şirketi 507,5 milyon dolar tazminat ödeme cezasına çarptırmıştır.)
Kasım 1999’da Exxon ve Mobil şirketleri izdivaçlarına kavuşmuş, dünyanın en büyük petrokimya devlerinden biri haline gelmiştir. Bu arada çevreye duyarlılık adına Küresel İklim Değişikliği konusunda sosyal projeler hayata geçirdiyse de şirket, “Küresel Isınma Teorisi” ne karşı olan bilim adamlarını ve bilim kuruluşlarını “ dolarla...

Similar Essays