Factory Feasibility

Factory Feasibility

  • Submitted By: gripfel
  • Date Submitted: 11/08/2009 3:01 AM
  • Category: Business
  • Words: 13340
  • Page: 54
  • Views: 435

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME İLETİM VE DONATIM TEKNİKLERİ

Makina Fakültesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’nda
Hazırlanan

PROJE ÇALIŞMASI

İSTANBUL, 2007

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER LİSTESİ 5

1. GİRİŞ 6

2. MALZEME İLETİMİ 7

2.1 MALZEME İLETİMİNİN PLANLANMASI ve TASARIMI 7

2.2 İŞLETMELERDE MALZEME İLETİMİNİN HEDEFLERİ 8

2.3 MALZEME İLETİMİ SİSTEMLERİNİN SINIRLARI 9

2.3.1 Ek Sermaye Yatırımı 9
2.3.2 Esneklik Kaybı 9
2.3.3 Ciddi Makina Arızaları 10
2.3.4 Malzeme İletimi ile İlgili Yardımcı Teçhizatın Maliyetleri 10

2.4 FABRİKA DÜZENLEMESİNDE SAĞLANAN FAYDALAR 10

2.5 TAŞIMA TEKNİĞİNDE MALZEME İLETİMİ ANALİZİ 12

2.6 MALZEME İLETİMİNDE KULLANILAN TAŞIMA ARAÇLARI 14

2.6.1 Tasarım Araçları 14
2.6.1.1 Sabit İzli Araçlar 15
2.6.1.2 Sınırlı Alanda Çalışabilen Araçlar 18
2.6.1.3 Geniş ve Sınırsız Alanda Çalışabilen Araçlar 18
2.6.2 Paletler 19
2.6.2.1 İki Taraflı Paletler 20
2.6.2.2 Çift Taraflı Paletler 20
2.6.2.3 Kirişli Paletler 20
2.6.2.4 Blok Paletler 21
2.6.3 Rampalar 22

2.7 MALZEME İLETİMİ PRENSİPLERİ 22

2.7.1 Malzeme Akımı İle İlgili Prensipler 22
2.7.2 Metotlarla İlgili Prensipler 23
2.7.3 İşgücü Kullanımı ile İlgili Prensipler 23
2.7.4 Tesellüm, Ambarlama, Sevk İşlemleri İle İlgili İşlemler 23
2.7.5 Birim Yükler Ve Kaplarla İlgili Prensipler 23
2.7.6 Teçhizatla İlgili Prensipler 24
2.7.7 Maliyetle İlgili Prensipler 25
2.7.8 Malzeme İletimi İle İlgili Prensipler 26
2.7.9 Bakım Ve Tamir İle İlgili Prensipler 27

2.8 MALZEME İLETİMİ ANALİZİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER 27

2.8.1 Lineer Programlama 28
2.8.2 Atama Tekniği 29
2.8.3 Taşıma Programlanması 29
2.8.4 Transshipment Programlaması 31
2.8.5 Gezici Satıcı Tekniği 32
2.8.6 Tamsayı Programlaması 32
2.8.7 Dinamik Programlama 33
2.8.8 Kuyruk Teorisi 33
2.8.9 Konveyör Analizleri 34
2.8.10 Simülasyon 36

3....

Similar Essays