Faradey

Faradey

  • Submitted By: bixy
  • Date Submitted: 10/21/2010 2:19 AM
  • Category: Science
  • Words: 1120
  • Page: 5
  • Views: 332

Majkl Faradej (engl. Michael Faraday, 22. septembar 1791, Njungton Bats - 25. avgust 1867, London), je bio engleski fizičar i hemičar, član kraljevskog društva. Značajan po mnogim naučnim otkrićima, prvenstveno u oblasti elektriciteta i magnetizma.
Život Majkla Faradeja vrlo je zanimljiv i bogat doživljajima. Kao mlad knjigovezački radnik zainteresovao se za fiziku i odlučio da se bavi izučavanjem prirodnih pojava. Najpre je radio u laboratoriji tada čuvenog engleskog hemičara Hamfrija Dejvija. Daroviti mladić bio je vrlo radoznao i dalje se sam usavršavao, neprekidno vršeći najraznovrsnije fizičke i hemijske oglede. Otkrio je dva osnovna zakona elektrolize, tada je radio u Kiculovoj laboratoriji. Ovi zakoni su postali osnov elektrohemije i učenja o elektricitetu, a poznati su kao Faradejevi zakoni elektrolize. Ovaj marljivi naučnik prvi je otkrio i vezu između magnetskog polja i svetlosti. Njegovo najznačajnije otkriće je poznati Faradejev zakon elektromagnetne indukcije koji je kasnije uvršćen i među Maksvelove osnovne jednačine elektrodinamike. Po Faradeju je dobila ime jedinica za merenje električnog kapaciteta - farad (F), kao i rotacija ravni polarizacije svetlosti u magnetskom polju - Faradejev efekat.

Majkl Faradej je rođen u malom mjestu Njungton Bats, danas južni London. Živeo je u siromašnoj porodici, pa se morao sam obrazovati. S četrnaest godina postao je zamenik knjigovođe i prodavac. Za sedam godina rada pročitao je mnogo knjiga i razvio interes za nauku, a posebno za elektricitet.
Sa 19 godina Faradej je studirao kod priznatih hemičara ser Hamfrija Dejvija, predsednika Kraljevskog društva i Džona Tejtuma, osnivača Građanskog filozofskog društva. Nakon što je Faradej poslao Dejviju knjigu od 300 strana sa beleškama sa predavanja, ovaj mu je odgovorio da će ga imati na umu, ali da se još uvek drži knjigovodstva. Nakon što je Dejvi oštetio vid pri eksperimentu sa azot-trihloridom, postavio je Faradeja za sekretara. Kad je Džon Pejn iz...