Free Essay

Free Essay

  • Submitted By: lamngocthao
  • Date Submitted: 03/09/2009 2:15 AM
  • Category: English
  • Words: 29811
  • Page: 120
  • Views: 1370

http://www.inteves.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=11693

Sẽ có làn sóng sáp nhập ngân hàng

[pic]
Làn sóng sáp nhập trên thị trường tài chính diỮn ra nhanh hơn dự kiến

[pic]Cập nhật lúc 06:00 - Thứ bảy, 01/11/2008
Một nghị định mới về quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng sắp được ban hành. Với nghị định này, nhiều chuyên gia cho rằng các ngân hàng nhỏ, năng lực yếu rỠi đây sẽ phải sáp nhập hoặc giải thể.
Điều kiện thành lập ngân hàng mới khắt khe hơn
Theo dự thảo nghị định trên, điều kiện thành lập ngân hàng mới ở Việt Nam có một số thay đổi quan trọng. Mức vốn điều lệ tối thiểu được nâng từ 1.000 tỷ đỠng lên 3.000 tỷ đỠng. Về tiêu chí của cổ đông sáng lập, một doanh nghiệp không được là cổ đông của hai ngân hàng. Cổ đông sáng lập phải là tổ chức có vốn chủ sở hữu 500 tỷ đỠng trở lên, và phải có 3 năm liền kề kinh doanh có lãi. Dự thảo nghị định mới cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn thành viên HĐQT và ban điều hành. Thành viên HĐQT phải được đào tạo chuyên nghiệp về kinh tế, có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực ngân hàng, có cam kết nắm giữ lâu dài cổ phần của ngân hàng (ít nhất là 5 năm). Chức danh tổng giám đốc cũng có những đòi hỏi cao hơn trước đây, phải được đào tạo chuyên nghiệp về kinh tế, và quan trọng hơn là “đã từng quản lý và điều hành một doanh nghiệp hoặc ngân hàng có vốn chủ sở hữu từ 500 tỷ đỠng trở lên”. Theo một số chuyên gia, nếu các quy định trên được ban hành, sẽ hết cơ hội cho các tổ chức muốn thành lập ngân hàng mới ở Việt Nam. Để đáp ứng được yêu cầu về vốn, chỉ có các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước; nhưng nay Chính phủ đã có chủ trương hạn chế các doanh nghiệp này tham gia vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Hơn nữa, kể cả trường hợp có đủ vốn thì tiêu chuẩn về con người (thành viên HĐQT, tổng giám đốc) cũng sẽ rất “khó xơi”. Doanh nghiệp nhà nước đã vậy thì các doanh nghiệp tư nhân càng gần như không có cơ hội. TS Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) nhận...

Similar Essays