Geschiedenis Van “the American Dream”

Geschiedenis Van “the American Dream”

{draw:frame}
Naam: Laura Scholten
School: Business School Notenboom
Vak: Rapporteren
Klas: 3TH
Datum: 20-07-2009
Inhoud
{text:bookmark-start} Inleiding {text:bookmark-end}
Deze essay schrijf ik naar aanleiding van het vak Rapporteren aan Business School Notenboom. De opdracht was een essay te schrijven over “kapitalisme exit” oftewel “Heeft het kapitalisme afgedaan”.
Het is zo’n breed terrein dat ik best lang gezocht heb om een geschikt onderwerp te vinden. Uiteindelijk kwam ik op “The American Dream”. Waar wij Nederlanders de afgelopen twee jaar intensief bezig zijn geweest met de Amerikaanse verkiezing leek mij dit een geschikt onderwerp.
The American Dream staat voor geluk en rijkdom. Door alle moeilijkheden van de recessie en de oorlog is The American Dream aan het wankelen. In deze essay wil ik gaan bekijken wat er nog over is van The American Dream.
Mijn vraagstelling luidt dan ook als volgt:
Wat is er nog over van The American Dream?
{text:bookmark-start}
Uitwerking {text:bookmark-end}
{text:bookmark-start} Geschiedenis van “The American Dream” {text:bookmark-end}
The American Dream is ontstaan in de 17de eeuw toen Amerika nog het nieuwe land was. Het was het land van de onbegrensde mogelijkheden.
Wanneer je in de 17de eeuw in Europa niet van adel was, of niet veel geld had stelde je niet veel voor.
Vele immigranten vertrokken naar Amerika om in het nieuwe land een nieuwe start te maken en zo rijker te worden, zonder de belemmeringen van adel en rijkdom.
The American Dream wil eigenlijk zeggen dat er niet gekeken wordt naar je afkomst en je geld, maar naar ‘de wil’ en de ‘energie’ die een individu bereid is om te geven om rijker en gelukkiger te worden.
Na de tweede wereld oorlog was er een zeer positief beeld van Amerika bij de Europeanen. Zij regisseerde en financierde wederopbouw van Europa. Dit deden ze niet alleen uit liefdadigheid, maar sloegen ze er ook nog een slaatje uit. Het betekende...

Similar Essays