Gfhfg

Gfhfg

  • Submitted By: joeyrou
  • Date Submitted: 07/07/2009 8:12 PM
  • Category: English
  • Words: 2658
  • Page: 11
  • Views: 656

Tingkatan Tema Bab 8 Tajuk

: 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan : Pembangunan Ekonomi (m/s 197)

(1) Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)

(m/s 198)

Membangunkan kawasan luar bandar supaya jurang pendapatan Antara penduduk luar bandar dan bandar dirapatkan Tumpuan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Matlamat Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar

Pembangunan Kawasan Luar Bandar

Dasar Ekonomi Baru (DEB) Tujuan: 1. membasmi kemiskinan 2. menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum.

Dasar Pembangunan Nasional - menyambung hasrat DEB sehingga tahun 2000

Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya negara tidak terlalu bergatung pada getah & bijih timah

Rancangan Malaya Pertama merupakan rancangan pembangunan bersepadu yang memberi penekanan terhadap sektor ekonomi, sosial dan awam. Lengkapkan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan dalam rancangan tersebut.

Sektor Dua Tahap Rancangan Pembangunan Lima Tahun Ekonomi

Aktiviti

Tahap Pertama (1956-1970) Tahap Pertama (1956-1970) Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

Tahap Pertama (1971-1990) Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990) Sosial

i. Pembukaan tanah baru untuk pertanian digiatkan ii. Penanaman semula getah oleh pekebun kecil getah secara ladang digalakkan iii. Mempelbagaikan hasil keluaran pertanian iv. Memperluaskan perusahaan melombong bijih timah

Pelbagai perkhidmatan diberikan perhatian spt kesihatan, pendidikan dan perhubungan

Awam

Tumpuan kepada pembangunan infrstruktur spt balai polis, tentera, pejabat pos, mahkamah dan rumah kakitangan kerajaan

1

2

Lengkapkan jadual di bawah Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) Membangunkan...