Haddelemek

Haddelemek

  • Submitted By: youforever26
  • Date Submitted: 01/14/2009 9:51 AM
  • Category: Business
  • Words: 10745
  • Page: 43
  • Views: 543

Bölge 4-1’de yükleme kalkar ve Kıvrılma kapanır. 4-1 ve 2-3 bölgelerin konstrüksiyonun hareketinde esnek bölge oluşturduğunu varsayarsak faydalı iş:

Formül…….???

Ti+51 at. %’si Ni alaşımı için işi yapan nicelik 5800 J/Kg dir.

Böylece hafıza şekilli etkilerde olduğu gibi konstrüksiyonların üstün elastiki hareket şartlarında da , Ti-Ni bileşimi üzerine yapılan alaşımlar büyük ölçüde iş yapmaktadır ve kuvvet elemanları niteliğinde etkili eleman olarak kullanılabilirler.

3.Titan-Nikel Üzerine Alaşımların Elde Etme Usulleri

Günümüzde titan-nikel üzeri alaşımların üretimi için ergitme , toz metalürjisi ve kendiliğinden yayılan yüksek sıcaklıkta sentez metotları kullanılır.

3.1 Alaşımların Ergitme ile elde edilmeleri

Nikel-Titan alaşımların elde edilmesi , fazın dar bölgede varlığı ve kompenentlerin özellikle titanın yüksek kimyasal aktifliği nedeniyle alaşımlarda sorun çıkartmalarda yüzünden büyük zorluklar beraberindedir. Nikel titan alaşımının sanayide elde edilmesinde en çok kullanılan metotları arklı ve endüksiyon ergitmelerdir, ekonomiklikleri ve geniş ölçekli alaşım üretilebilmesi yönünden tercih edilir.

3.1.1 Endüksiyon Ergitme

Nikel-titanın endüksiyon ergitmesinde nikel-titanla tepki göstermeyen pota malzemesi seçmek zordur. Alüminyum oksitten , silisyumdan ve magnezyumdan imal edilmiş keramik potaların kullanılması alaşıma oksijen bulaşmasına neden olur. Alaşımı oksijenden rafine etmeyi sağlayan metot , nikel-titan endüksiyon ergitmesi için belirlidir.[10,11] Nikel 0,133 Pa vakumda toryum oksitten potada ergitilir ve sonra titan ilave edilir. Ergitmenin rafine edilebilmesi için içine karbon veya karbonlu sıvı alaşım dökülür.Rafinasyonun hızlandırılması için ise kalsiyum, magnezyum gibi gevşeticiler kullanılır ve bu arada hidrojen barbotajı ve başka metotlar uygulanır.[11,12] Toryum oksitten pota pahalı ve sıcak darbeye dayanımı az olduğu için nikel-titanın vakum endüksiyon ergitmesi 1417-1447°C sıcaklıkta yüksek yoğunluklu grafit...