Hello

Hello

Gustav Vasa – en man som kan beskrivas på många olika sätt. En man som var medveten om sina mål. Gustav Vasa – Sveriges genom tiderna största konung?

I början av Gustav Vasas ”karriär” när Kristian II var på ett fälttåg genom Sverige blev Vasa förd till Danmark som danskarnas fånge. Redan i sin ungdom var han en stark motståndare till den danske kungen Kristian den II, mycket på grund av att han hade släktskap med den dåvarande riksföreståndaren Sten Sture. Gustav Vasa lyckades senare fly till Tyskland och Lübeck, där han skapade bra relationer som sedan visade sig bli mycket nödvändiga, han förstod att förbindelserna senare kunde hjälpa honom.

Vid tiden för Gustav Vasas rymning var Sverige skadat efter Kristian den andres tåg igenom landet, och stora delar av Sverige var övertaget av danskarna. Stockholm var förlorat och Kristian den II (även kallad Kristian Tyrann) var krönt till kung i Sverige. Gustav Vasa hade svårt att klara sig i det nya Sverige, Kristian II hade redan dödat eller snarare avrättat delar av hans släkt, men Gustav Vasa hade använt sin intelligens och klarat sig undan. Vasa sökte sig ut mot landet till de stora massorna av folk, bönderna. Kristian anade att Vasa gaddade ihop sig mot honom och jagade honom därför runt hela Sverige. Men Gustav Vasa var en intelligent person och kom ständigt undan de som jagade honom.

För att få igenom sin slutgiltiga plan att ena Sverige var Gustav Vasa tvungen att rekrytera folk för att göra uppror mot Kristian II. Gustav Vasa såg också fördelar med att alliera sig med kyrkan, vilket han gjorde genom löften att hjälpa till att försvara den. Ett av ställena där Gustav Vasa rekryterade folk ifrån var Dalarna, för där hade det alltid funnits ett starkt stöd för Vasas släkting, Sten Sture Sveriges förre riksföreståndare. Gustav Vasa valdes till befälhavare i Dalarna på tidigt 1520-tal, och därigenom slöt sig många till honom i kampen mot Kristian Tyrann.

Här började upproret som gav Vasa en fördel, han...

Similar Essays