Hepa B (Tagalog)

Hepa B (Tagalog)

  • Submitted By: copyme
  • Date Submitted: 08/11/2010 6:38 PM
  • Category: Science
  • Words: 4564
  • Page: 19
  • Views: 2

Chapter 2
PAGBABALIK TANAW SA MGA KAUGNAY NA BABASAHIN

INTRODUKSYON

Ang sakit ng hepatitis ay madalas na sinasabing sakit ng mga mayayaman dahil sa mga suot nilang gintong alahas. Dahil isa sa sintomas ng Hepatitis ay ang paninilaw ng balat. Ano nga ba talaga ang Hepatitis B?

DEPINISYON

Ang Hepatitis B ay virus na inaatake ang atay na sumasailalim sa kategoryang Chronic o Acute na impeksyon. Karamihan sa mga matatanda ang nagkakaroon ng sakit na Hepatitis B. Ang Hepatitis B ay madalas na nakukuha sa tuwirang kontaminasyon sa dugo at sa iba pang mga likido sa katawan –hindi sa karaniwang ugnayang pisikal. Marami ang bilang ng tao na may roon ng impeksyon na ito na hindi nila alam. Ang sakit na Hepatitis B ay nakakamatay, ito’y isang pandaigdigang suliranin at isang seryosong kaso ng Hepatitis. Maari din ito humantong sa sakit na kanser sa atay. Dahil sa umuusad na siyensya at teknolohiya maari ng maiwasn ang sakit na ito sa tulong ng bakuna.(www.who.int)

SANHI NG PAGKAHAWA

Unang nakilala ang HBV bilang serum hepatitis o long incubation hepatitis. Nakukuha ang sakit na ito sa pamamagitan na pagsasalin ng dugo. Karaniwan na nahahawa ang isang tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ugnayan ng kontaminadong dugo o anumang likido sa katawan gaya ng semen, vaginal secretions, laway at gatas mula sa suso; at mga karayom na nagamit at kontaminado. Dahil dito ay madalas na nasasabi na ang pagkahawa ay nakukuha sa pakikipagtalik, paggamit ng karayom at indyeksyon na nagamit na at paglalagay ng tato sa katawan. Ilan sa mga hindi pangkaraniwang paraan ng pagkakuha ng sakit na ito ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng mga balat na may sugat sa virus. Maaari ring maipasa ng ina ang sakit na ito sa kaniyang anak na nasa sinapupunan pa lamang niya. Kung naisilang naman ng walang kapansanan ay maaari pa ring makuha ang sakit na ito sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas ng ina na mayroong sakit na ito. (Stevens,2003)
Marami ang nangananib na mahawa sa...

Similar Essays