History of People

History of People

  • Submitted By: oggre
  • Date Submitted: 12/01/2009 3:02 PM
  • Category: History Other
  • Words: 437
  • Page: 2
  • Views: 336

Den rörliga människan.

Det är en stor möjlighet här i världen att kunna röra sig och flytta till andra platser. Det är en väldigt bra sak. Med tanke på att arbetslösheten minskar, man blir mer sysselsatt, och man har även större chans att hitta en bostad.
Det finns även mindre bra saker med detta, för att om nu jag t ex skulle hitta en bostad i vännäs medans jag arbetar i umeå( jag har tidigare bott i umeå) så skulle ju min transport strecka öka och jag skulle nog bli tvungen att ta bilen, och på de sättet så kommer det uppstå en energikonsumtion.
Födsel, döds, tillflytningar och frånflyttningar är en viktig del att hålla koll på om man ska bygga sjukvård, byggnader, skola mm. Om det flyttar in mer människor i en stad än vad det flyttar ut så får staden en positiv flyttningsbalans, och skulle det vara tvärt om( att det flyttar ut mer än vad det flyttar in) så blir det en negativ flyttningsbalans.
Det som styr flyttningarna brukas dela in i så kallade pull och push-faktorer. Till pull faktorer hör det som lockar människor att flytta till en stad, ex: arbete, boende mm.
Till push faktorerna hör det som får människorna att flytta från en stad. ex: arbetslöshet, politik mm.
Ett bra exempel är på 1800 talet då människorna flyttade till staden istället för att bo kvar på landet. På den tiden var industrin en pull faktor, men då människorna flyttade in till staden så fick inte alla jobb på industrin och fick försörja sig på bästa sett,och dom jobben kunde vara; skoputsare, gatusäljare mm. Medans männen arbetade inne i städerna så fick kvinnorna ta hand om hemmet och jordbruket.
Åren 1846-1847 drabbades potatis odlarna av en svår växtsjukdom och massvis av skördar förstördes. Dom fattiga blev utan mat och det dog ca 900 000 människor pga svält.
Även Irland drabbades av svälten och utvandringen, dom förlorade 2,5 miljoner människor mellan åren 1845 till 1851. En annan följd var då det utvandrade 1miljon människor från Irland till Nordamerika och från Europa...

Similar Essays