Huhu!!

Huhu!!

  • Submitted By: mason
  • Date Submitted: 03/18/2009 6:00 AM
  • Category: Book Reports
  • Words: 2492
  • Page: 10
  • Views: 591

REFLEKSI
Graphic Organizer
Bil Impak Punca-Punca Langkah Mengatasi
1. Pencemaran Udara - Pembebasan gas dan asap kereta ke udara.
- Pembebasan asap yang berlebihan disebabkan pengubahsuaian kepada kereta tersebut. - Kenderaan yang masuk ke Bandar dikawal melalui galakkan perkongsian kereta, penggunaan petroleum tanpa plumbum
- Menyediakan system penapisan asap kenderaan yang sempurna.
2. Kesesakan Lalu Lintas - Penggunaan kereta yang terlalu banyak.
- Pertambahan bilangan pengguna jalanraya.
- Pengguna jalanraya perlu mengamalkan perkongsian kenderaan.
- Cth: penggunaan kereta api elektrik seperti STAR LRT, dan PUTRA LRT.
3. Pencemaran bunyi - Terlalu banyak kenderaan di jalanraya menghasilkan bunyi yang kuat dan akan member kesan kepada pendengaran.
- - Kurangkan penggunaan kenderaan sendiri dan lebihkan penggunaan kenderaan awam.
- Kempen berkongsi kereta terutama di Bandar-bandar besar perlu ditingkatkan.

4. Pencemaran Air - Tumpahan minyak disebabkan oleh kebocoran tangki kapal-kapal yang mengangkut barang.
- - Pihak berkuasa harus melaksanakan undang-undang yang tegas dan ketat.
- Pihak berkuasa harus membuat pemantauan dan penelitian terhadap aktiviti yang boleh mencemarkan air.

5. Peningkatan kepada jumlah kemalangan jalanraya - Terdapat pengguna jalanraya yang tidak mematuhi peraturan had kelajuan yang telah ditetapkan.
- Pertambahan pengguna jalanraya tetapi lebar jalanraya yang sempit menyebabkan berlakunya kemalangan. - Menegetatkan undang-undang jalanraya.
- Mengenakan kompaun dan hukuman penjara yang setimpal kepada pesalah jalanraya.
6. Perubahan landskap fizikal - Proses menggondol bukit,penerokaan kawasan hutan kerana pertambahan pembinaan jalanraya dan lebuhraya. - Pemilihan dan penilain yang teliti tentang tempat yang ingin dibangunkan jalanraya.
- Penguatkuasaan akta atau garis panduan tentang pembukaan kawasan baru untuk sebarang pembinaan.
introduction

Perak Darul Ridzuan, the Land of Grace, covers an area of...