Humanizam, Predrenesansa, Renesnsa

Humanizam, Predrenesansa, Renesnsa


Pitanja za pismeni ispit iz književnosti
Humanizam, predrenesansa, renesansa

1.Koje književne vrste, teme i motive utemeljuje Boccaccio svojim Dekameronom?
2.Što Danteovo djelo čini prijelomnim za razvoj novovjekovne književnosti?
3.Koje su sastavnice kršćanskog, a koje svjetovnog svjetonazora prisutne u djelu Božanstvena komedija?
4.Struktura Božanstvene komedije i pojašnjenje naslova.
5.Kada i gdje nastaje lirika ljupkoga novoga stila i koji su najvažniji predstavnici te pjesničke škole?
6.Odredi pojam humanizma, vrijeme i prostor nastanka navedenoga pokreta te odnost humanista prema latinskome jeziku, antici i znanstvenome radu.
7.U kakvom su odnosu predrenesansa i humanizam? Koji književni rodovi obilježavaju navedena razdoblja?
8.Koje pjesničke forme, teme i motive popularizira Petrarkin Kanconijer?
9.Obilježja antičkoga epa.
10.Usporedba sthova u srednjem vijeku i antici(aleksandrinac i heksametar).
11.Osnivač hrvatske književnosti.
12.Davidijada Marka Marulića i utjecaj kršćanstva i vergilijanskoga epa.
13.Predstavnici renesanse u europskoj književnosti.
14.Cervantes i Shakespeare-djela i kontrasti u stvaranju.
15.Najvažniji predstavnik francuske renesanse-djela.
16.Objasni alegorijsku renesansnu žeđ za znanjem.
17.Bijesni Orlando(autor, vrsta, motici, junačka i viteška lirika).
18.Pojasni pojmove gargantuovski smijeh, pantagruelovska glad, pantagruelizam, donkihotizam.

Pitanja za pismeni ispit iz književnosti
Humanizam, predrenesansa, renesansa
O D G O V O R I
1.Koje književne vrste, teme i motive utemeljuje Boccaccio svojim Dekameronom?
Boccaccio je predrenesansni autor koji, uz Dantea i Petrarcu, čini trolist stvaraoca predrenesansnih književnih djela. Dok Dante i Petrarca inspiraciju traže u platonskim, neprežaljenim ljubavima (Beatrice i Laura), Boccaccio u svojim djelima koristi motive iz svakodnevice pretačući tako burnu firentinsku svakodnevicu u Dekamerona.
Dekameron se skup od stotinu...