Innovation

Innovation

Ideation Rapport

ShopNavigator
De Ondernemende Innovator

Auteurs:
Pieter Blom
Raylice Isenia
Alfred Pots
David Willems

Uitgave 25 april 2008

1 Inhoud

} Inhoud 2
} Inleiding 3
} Verschillende ideation tools 4
} SIT 4
} Mindmapping 4
} De Bono 6 Hats 6
} Idee generatie 7
} Inspiratiebronnen 7
} Marktvraag 7
} Proces 7
} Idee selectie 8
} Resultaten 9
} Conclusie / Next steps 10

2 Inleiding

Dit verslag beschrijft de totstandkoming van de Shopnavigator die met behulp van innovatieve ideemethoden is ontstaan. Door middel van verschillende innovatietechnieken zijn er een aantal ideeën gecreëerd waarop uiteindelijk een ideeselectie is gedaan. Hieruit is de Shopnavigator als nieuw innovatief concept naar voren gekomen.

Allereerst worden de verschillende innovatietechnieken besproken waarmee nieuwe ideeën kunnen worden gecreëerd. Deze methoden zoals het Russische TRIZ, SIT en De Bono 6 Hats worden in de praktijk vaak gebruikt om tot een rijker beeld te komen van een concept of onderwerp of om nieuwe producten te bedenken.

Door gebruik te maken van de innovatietechnieken hebben we diverse ideeën gegenereerd. Na het generen van verschillende idee komt het selecteren van de ideeën zoals beschreven in de hoofdstukken idee generatie en idee selectie.

Het idee van de Shopnavigator is door middel van een scoringsformulier beoordeeld door een multidisciplinaire groep wat een goed beeld geeft over hoe andere groepen ons idee beoordelen. De Shopnavigator wordt door middel van dit scoringsformulier op 11 punten getoetst met een score van 1 tot 5.

Tot slot in dit verslag de conclusie en de verdere stappen die te nemen zijn in het proces van idee/concept naar ontwikkeling.

3 Verschillende ideation tools

In dit hoofdstuk gaan we drie theorieën behandelen die gebruikt kunnen worden om een nieuw product of idee te bedenken. We geven niet zozeer uitleg over wat deze theorieën inhouden, maar passen deze toe op ons idee:...

Similar Essays