Johanne

Johanne

  • Submitted By: millesol3
  • Date Submitted: 12/17/2008 7:06 AM
  • Category: English
  • Words: 989
  • Page: 4
  • Views: 331

At have og tage et ansvar overfor sig selv og for andre er det samme som at skulle sørge for sig selv og tage konsekvenserne for sine handlinger. Hvis man gør noget forkert eller noget uansvarligt, har man selv til opgave at gøre det godt igen.

Man kan tit få den følelse af, at man har et større ansvar over for andre, end man har over for sig selv. Hvis man for eksempel har mindre søskende, kan man få ansvaret for at passe på dem, beskytte dem og at være deres guide igennem livet. Man kan få det ansvar at være en person, som de kan se op til gennem årene. Man kan også føle, at man har ansvaret for, at de ikke kommer ud i noget snavs så som stoffer eller, at de bliver lokket til at gøre noget kriminelt. Hvis det lykkes, kan man have det godt med sig selv, men hvis man føler, at man har kikset undervejs, kan det blive svært at rette op på igen både for andres vedkommende og for sig eget.

I forhold til vennerne har man nogle gange ikke den samme følelse, som man har over for ens søskende. Her tænker man sjældent over, at det er ens opgave at beskytte vennerne for fare. De har deres egne valg, deres egne liv og deres egne ansvar for dem selv og deres omgivelser, men man kan så godt føle sig lidt skyldig, hvis man oplever, at ens venner kommer galt af sted, og så ville man ønske, at man havde blandet sig, da det var muligt i stedet for bare at stå på sidelinjen og kigge på.

Man har også et ansvar over for sine forældre. Man kan for eksempel have ansvar og pligter derhjemme, som skal overholdes ligesom regler, krav og andre ting som bliver aftalt mellem de unge og forældrene. De voksne siger tit, at der med frihed følger et stort ansvar. Mange unge forstår somme tiders ikke helt, hvad der menes med dette, men det er ret simpelt. Hvis unge vil have mere frihed, så som mere privatliv, må de stå til ansvar for dem selv og vise, at de er modne og gamle nok til at stå på egne ben. I visse situationer viser det sig, at de unge er ansvarlige nok mens, at det i andre...