kkdffhjl

kkdffhjl

Hansel and Gretel

Characters :
1. Fathers (Babalar)

2. Stepmothers (Üvey Anneler)

3. Hansels

4. Gretels

5. Witches (Cadılar)

Narrator : Hansels and Gretels live in the forest in a tiny cottage with their poor fathers and stepmothers. They are so poor that their stepmothers don’t want them in the house.

Öğretmen : Hanseller ve Greteller fakir babaları ve üvey anneleriyle ormanda küçük bir kulübede yaşarlar. Onlar o kadar fakirlerdir ki, üvey anneleri onları evde artık istemez.

Stepmothers : TRACK

We don’t want them in the home anymore, anymore.
We will be starved to death, we will be starved to death
Starved to death, Starved to death
Because of them.

Onları artık evde istemiyoruz.
Açlıktan onlar yüzünden öleceğiz.

Narrator : Fathers disagree with stepmothers. How can a parent leave their children all alone in the forest? TRACK

Öğretmen : Babalar üvey annelere karşı çıkar. Bir ebeveyn nasıl olur da çocuklarını ormanda yapayalnız bırakır?


They both are my beautiful children, children
We can’t leave them in the woods
We can’t leave them in the woods
In the woods, in the woods
All alone.

Onların ikisi de benim güzel çocuklarım
Onları yapayalnız ormanda bırakamayız.

Narrator : Neverthless, They insist so much in that idea that fathers have to agree. Father take them in the woods and leave them in the dark.

Öğretmen : Buna rağmen üvey anneler o kadar ısrarcı olurlar ki babalar kabul etmek zorunda kalır. Çocukları ormana götürür ve karanlıkta onları bırakır.

Hansel and Gretel : Fathers, where are you going? (Babalar, nereye gidiyorsunuz?)
Fathers : Wait here. We will be back. SONG 1 (Burada bekleyin, geri geleceğiz.)

Gretels : TRACK

We are so much afraid of the dark, of the dark
How can we find our way home
How can we find our way home
Our way home, our way home
In the dark

Biz karanlıktan çok korkuyoruz.
Nasıl bu karanlıkta evimizin yolunu bulacağız?

Gretels : Hansels what is...