Klik It

Klik It

  • Submitted By: TiMuzeic
  • Date Submitted: 03/09/2009 7:18 AM
  • Category: Technology
  • Words: 3278
  • Page: 14
  • Views: 1

KLik IT
(Kultura ng IT
at ang
Likha nito sa lipunan sa kasalukuyan)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cagayan State University
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominic C. Sales
Timothy C. Diputado

Rasyonale
Ang “Information Technology” ay may malaking papel na ginagampanan sa lipunan. Binago ng IT ang mundo bilang isang globalisadong lipunang may mataas na ekonomiya. Ang malawak na pagbabago ng ekonomiya ay nagdulot ng maraming kapakipakinabang na pagbabago sa lipunan. Subalit sa kabila ng ganitong mga pag-unlad, hindi mawawala ang mga panganib na dulot ng maling paggamit ng mga inobasyon at tuklas na nagmula as “Information Technology.” Wika nga’y, tao ang gumagawa ng kanyang ikapapahamak. Masasabi nating maunlad na tayo, ngunit, maunlad na nga ba talaga tayo? Kasabay ng pag-unlad ng mundo bunga ng “Information Technology” ay may kakambal na suliranin. Ang suliraning dulot ng mga pilosopiyang taliwas sa dapat pairalin. Gawa nito’y nabuo ang pananaliksik naming may kaugnayan sa negatibong dulot ng mapanganib at maling paggamit ng mga imbensyon at teknolohiyang bigay ng ”Information Technology”.
KABANATA

SULIRANIN AT ANG KALGIRAN NITO

Bagaman malaki na ang naitulong ng IT sa kasalukuyan sa pagbibigay ng mabilis at madaling paraan ng komunikasyon at pakikipagtalastasan, ang maling paggamit nito ay mapanganib.

Panimula
Tayo ang kabataang Pilipinong inanak ng kahapon, ngunit bunga ng makabagong agham at teknolohiya, lumawak ang daigdig na ating kinagagalawan. Wika nga’y nakapagmamanhik manaog tayo sa tayog ng langit. Nagagalugad natin ang mga bundok at yungib. Nasisisid natin ang pusod ng karagatan. Sa tulong ng likas na kakayahan at inaning karanasan, nagkaroon tayo ng katutubong kabihasnan. Nakita natin ito at nasumpungan sa larangan ng pangkabuhayan, pangkaluluwa, panlipunan, pambayan...