Kontrola Marketing Aktivnosti

Kontrola Marketing Aktivnosti

  • Submitted By: stevan86
  • Date Submitted: 10/20/2009 6:04 AM
  • Category: Business
  • Words: 655
  • Page: 3
  • Views: 906

{text:bookmark-start} {text:bookmark-start} UNIVERZITET BRACA KARIĆ
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ
SEMINARSKI RAD
KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI
Kraljevo, April 2009 {text:bookmark-end} {text:bookmark-end}
Brend kontrolišemo mi, potrošači.
Voli Olins (Wally Olins)
Vaš najveći kapital
*– vaše ljude, vašu reputaciju, vaše robne marke I *vaše kupce –
ne možete naći u računovodstvenim knjigama.
Ted Levit (Ted Levitt)
Ako uvek zapošljavate ljude koji su manji od vas,
postaćete kompanija patuljaka.
Ako, sa druge strane, uvek zapošljavate ljude koji su veći od vas,
postaćete kompanija divova.
David Ogilvy (Dejvid Ogilvi)
SADRŽAJ
Tipovi marketing kontrole……………………………………4
Kontrola godišnjeg plana…………………………………….5
2.1. Analiza prodaje……………………………………….5
2.2. Analiza tržišnog učešća……………………………..7
Kontrola profitabilnosti……………………………………….9
Kontrola efikasnost…………………………………………...9
4.1. Efikasnost prodajne snage………………………….9
4.2. Efikasnost oglašavanja…………………………….10
4.3. Efikasnost podsticanja prodaje……………………10
4.4. Efikasnost distribucije………………………………10
Strategijska kontrola………………………………………...11
Literatura……………………………………………………..15
TIPOVI MARKETING KONTROLE
S obzirom na brojne promene koja se pojavljuju u toku primene marketing planova,
marketing odeljenja moraju kontinualno da prate i kontrolišu marketing aktivnosti.
Slika prikazuje četiri tipa marketing kontrole potrebna organizacijama.
{draw:frame}
Slika tipovi marketing kontrole
KONTROLA GODIŠNJEG PLANA {text:list-item} {draw:frame}
Slika Koncepti analize prodaje
Analizom odstupanja prodaje meri se relativni doprinos različitih faktora gepu koji
Odstupanje zbog pada obima prodaje = (1,00) x (4000-3000) = 1000 din. 62,5%
Analizom mikroprodaje se prate specifični proizvodi, područja itd. koji nisu uspeli da...

Similar Essays