Law Contract

Law Contract

  • Submitted By: hazrul
  • Date Submitted: 02/28/2009 9:16 PM
  • Category: Social Issues
  • Words: 696
  • Page: 3
  • Views: 806

UNDANG-UNDANG KONTRAK

Takrif

8 Ciri

Ciri Pertama

TAWARAN / CADANGAN

Seksyen 2(a) Akta Kontrak
Mesti dikomunikasikan – Seksyen 3

Cadangan atau Pelawaan sahaja?
Pharmareutical v Boots
Fisher v Bell

Kenyataan bukanlah cadangan
Harvey v Farey

Bila Cadangan Tamat / Batal?
Seksyen 6

1 – Ada pemberitahuan
( + Seksyen 5)
Byrne v Van Tien Hoven

2 – Cadangan luput
Ramsgate v Montefiore

3 – Penerima mungkir
( + Seksyen 7)

4 – Pencadang mati/hilang akal
Harris v Fawcett
Bradbury v Morgan

Ciri Kedua

PENERIMAAN

Seksyen 2(b)

(a) Cara menerima
( + Seksyen 7)
Weatherby v Banham
Felthouse v Bindley

(b) Mesti mutlak & tanpa syarat
( + Seksyen 7(a))
Neale v Merrett

(c) Pada masa yang munasabah
( + Seksyen 6(b))
Macon Works v Phan Hon

(d) Menunaikan syarat
( + Seksyen 8)
Lalman v Gauri

(e) Disampaikan
( + Seksyen 4(2)(a))
Frazer v Everett

(f) Cara membatalkan penerimaan
( + Seksyen 5(2))
Bila-bila masa sebelum komunikasi penerimaannya lengkap terhadap penerima

Ciri Ketiga

NIAT

(Niat untuk mewujudkan ikatan
di sisi undang-undang)

Catatan Visu
Seksyen 2(a)
Seksyen 2(d)

Weeks v Tybold
Rose v Crompton
Simpkins v Pays

Ciri Keempat

BALASAN

Seksyen 2(d)

2 jenis balasan

Prinsip balasan

a. Balasan yang sah di sisi undang-undang

Ia dikira tak sah jika

• Dilarang undang-undang
Pearce v Brooks

• Mengecewakan statut
Hoe Cheng v Krishnan
Syed Ahmad v Puteh

• Bertentang moral
Seksyen 24

b. Balasan mesti nyata (ada nilai)

Ward v Syham

c. Tetapi tak semestinya memadai/bernilai yang sama

W.T Major

Chappel v Nestle

Phang Swee v Beh

d. Tidak semestinya datang daripada penerima janji

(Seksyen 2(d))

e. Jika tiada balasan, batal!

kecuali (Seksyen 26)...

Similar Essays