Maatschappijleer Antwoorden Havo5

Maatschappijleer Antwoorden Havo5

  • Submitted By: peltie
  • Date Submitted: 01/27/2011 7:47 AM
  • Category: Philosophy
  • Words: 55768
  • Page: 224
  • Views: 4

2009 – 2010
WERKBOEK HAVO

Thema’s

Maatschappijleer

DOCENTENHANDLEIDING I

antwoorden op vragen en opdrachten

2009 – 2010
WERKBOEK HAVO

Thema’s

Maatschappijleer

Samenstelling:
Koos Romkes
Manon Sinnige
Friedolin van Geenen
Bas Schuijt
Daniel Dessaur

Eindredactie:
Marcus Roggeveen
Theo Schuurman
Theo Rijpkema
Janine Middelkoop

Vormgeving:
Vos Tekstverwerking Plus

DOCENTENHANDLEIDING I

antwoorden op vragen en opdrachten

inhoudsopgave

Inleiding        5
Klassengesprekken en discussievormen      7
Wat is maatschappijleer?      11
Rechtsstaat      32
Parlementaire democratie      71
Pluriforme samenleving    118
Verzorgingsstaat    152

inleiding

Geachte collega,

Hierbij treft u de uitwerkingen aan van alle vragen en opdrachten uit het werkboek Thema’s Maatschappijleer voor havo van de derde, gewijzigde druk.

Graag wijzen wij u op het volgende:

• De basistekst van deze antwoorden op vragen en opdrachten is meestal zo geformuleerd dat deze dicteerbaar is.
De overige, cursief gedrukte tekst is bedoeld om u als docent extra suggesties aan te reiken in de vorm van een verdere toelichting, praktische voorbeelden en (discussie)vragen.
Overigens is deze cursieve tekst zo geformuleerd dat deze ook leerlinggericht is. Indien u bladzijden uit deze docentenhandleiding als nakijkmodel voor uw leerlingen kopieert, behoudt de tekst zijn informatieve waarde.
• Bij de ‘Thinking skills’ treft u een uitleg van de werkwijze aan. Deze uitleg staat bij de eerste versie van de ‘Thinking skill’. Komt deze versie meer voor, dan wordt naar de eerste uitleg verwezen.
• Vragen met een actualiteitsgehalte en de internetopdrachten zijn gebaseerd op informatie die in juli 2009 beschikbaar was.

Veel succes en gebruiksgemak toegewenst,

schrijvers en eindredactie Thema’s Maatschappijleer voor havo

KLASSENGESPREKKEN En discussievormen

In de lesmethode wordt op sommige plaatsen het...