Managementul Riscurilor Si Auditul Intern: O Relatie Interdependenta in Contextul Guvernantei Corporative

Managementul Riscurilor Si Auditul Intern: O Relatie Interdependenta in Contextul Guvernantei Corporative

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA
DE GESTIUNE

Managementul riscurilor si auditul intern: o relatie interdependenta in contextul guvernantei corporative.

Coordonator:
Conf. Univ. Dr. DOBROTEANU LAURENTIU

Student: EFTIMIE D. RALUCA-IULIA
Grupa: 674

BUCURESTI
2010

Managementul riscurilor si auditul intern: o relatie interdependenta in contextul guvernantei corporative.

De la inceputurile lui, in zona asigurarilor, managementul riscurilor intreprinderii (ERM) a evoluat, ajungand una din functiile de management foarte bine dezvoltate. A avansat catre segmente care anterior se considerau a fi nerelationate cu acest concept.
Această evoluţie spre o abordare de portofoliu de risc reprezinta o recunoastere a interdependententei riscurilor şi a beneficiilor substanţiale care pot fi obtiunute din evaluarea şi supravegherea riscurilor în cadrul organizaţiei.
In ultimii ani, in bunele practici ale intreprinderilor este inclusa furnizarea in rapoartele de guvernanta corporativa a informatiilor referitoare la progresul sau in ceea ce priveste implementarea ERM. Se demonstreaza astfel ca managementul riscurilor este integrat in structura organizatorica a intreprinderii si ca reprezinta o interfata pentru activitati de asigurare, cum ar fi auditul intern.
Mentiunile facute in rapoartele de guvernanta corporative cu privire la ERM se refera la:
– definirea modului in care gestionarea ERM este legata de cadrul celor mai bune practici internationale;
– explicarea rolului directorului de risc al organizatiei;
– oferirea unor explicatii aprofundate asupra procesului de ERM in contextul stabilirii de strategii;
– rezumarea obiectivelor generale ale afacerii in stransa legatura cu factorii de risc interni si externi;
– furnizarea de informatii referitoare la tehnica...

Similar Essays