Mathematics

Mathematics

  • Submitted By: philipaha1
  • Date Submitted: 03/05/2009 6:40 PM
  • Category: Business
  • Words: 4667
  • Page: 19
  • Views: 416

Modulewijzer P05RTV
Reken- en Taalvaardigheid

2007-2008
Zij-instroom MLO
2de jaar
1ste periode HLO-2

Samenstelling/Docenten: Diana Wittendorp
Jurjen van der Meij
Moduleleiding: Jurjen van der Meij

1. MODULE
a.Naam module en code: Reken- en taalvaardigheden, P05RTV
b.Naam onderwijseenheid en code: P05RTV maakt deel uit van de
onderwijseenheid: Propedeuse B&M mlo-zij-instroom, TMLMP
c.Doelgroep: MLO zij instroom
d.Docenten
Moduleleider: Jurjen van der Meij (Ju)
Docenten: Diana Wittendorp (Wt) , Jurjen van der Meij (Ju)

2. PLAATS IN DE OPLEIDING
a. Vereiste voorkennis:
Nederlands, Engels en rekenvaardigheid op Havo-niveau
b. Voorbereidend op:
Praktijklessen waarbij een labjournaal wordt bijgehouden
Praktijklessen waarbij verslagen worden geschreven
Modules in de verdere opleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van Engelstalig lesmateriaal
Praktijk- en theorielessen waarbij berekeningen moeten worden uitgevoerd
d. Afgestemd met:
Vaardigheden die nodig zijn in het vervolg van de opleiding
e. Studielast
Totaal: 56 sbu ( 2 EC), 28 sbu rekenvaardigheid en 28 sbu taalvaardigheid.

3. DOELEN
Reken- en taalvaardigheden vallen onder de competentie zelfsturing. Maar ook bij competenties als experimenteren, onderzoeken, en instrueren zijn reken- en
taalvaardigheden onmisbaar.

Leerdoelen taalvaardigheid:
Na het volgen van de lessen taalvaardigheid kan de student:
- zich schriftelijk uitdrukken in grammaticaal goed Nederlands
- een verslag of rapport schrijven volgens richtlijnen zoals beschreven in de HLO-
wijzer
- Engelstalige teksten lezen en begrijpen

Leerdoelen rekenvaardigheid:
Na het volgen van de lessen rekenvaardigheid kan de student:...

Similar Essays