Mjallo

Mjallo

Indhold

Indledning/Motivation** 1
Afgrænsning af feltet/Problemfelt* 1
Arbejdsspørgsmål/Problemformulering** 4
Performance begrebet 4
Begrebsafklaring** 4
Konceptet bag At My Place* 5
Koncerten 6
3 dogmer for koncerterne At My Place 6
Hjemmeside, koncertfilm og visuel identitet 8
Produktion 9
Film 9
Lyd 9
Foto 10
Web-design 10
Den internetbaserede del af produktet 10
Refleksioner over pre-produktionen 11
Markedsføring og pressestrategi 14
Pressestrategi og målgruppe. 15
Økonomi 17
Koncerterne 18
Nikolaj Nørlund i Frederiksberg svømmehal. 18
The Rumour Said Fire i en herskabslejlighed på Frederiksberg 19
Nikolaj Nørlund koncerten - bag scenen 21
The Rumour Said Fire – afviklingen 23

Indledning/Motivation**

Afgrænsning af feltet/Problemfelt*

Med internettets fremkomst og de muligheder dette medie medbragte, blev hele måden at tænke kunst – og kulturformidling på, revolutioneret. I takt med internettets hurtige udbredelse og den nemme adgang dertil, blev det hurtigt et medie hvor aktører så muligheder for at nå et publikum der ikke tidligere havde været tilgængeligt i så stort et omfang. På grund af internettets enorme kapacitet og diversitet, kunne brugeren nu være 100 procent selektiv og vælge udelukkende ud fra egen interesse. Det betød samtidig at ’udbyderen’ af information kunne målrette sin formidling, og på grund af de begrænsede omkostninger ved at benytte sig af internettet, fokusere på nicher og mindre, men i flere tilfælde, mere købedygtige målgrupper. På internettet opstod fællesskaber bygget på fælles interesser tværs over landegrænser og kulturer – og pludselig var en målgruppe samlet et sted, hvor den før havde været spredt ud over hele verden.
For udbredelsen af musik og kendskab til nye genre og artister, fik internettet også stor betydning. MTV havde ganske givet været på banen i mange år og andre tv-stationer var også begyndt at vise musikvideoer til den brede befolkning, men...