Monte Carlo Method

Monte Carlo Method

  • Submitted By: costa17
  • Date Submitted: 01/13/2009 6:12 AM
  • Category: Business
  • Words: 3327
  • Page: 14
  • Views: 896

Beograd, Oktobar 2008.

«MONTE KARLO» METODA OPERACIONIH ISTRAŽIVANJA
SIMULACIJE KRETANJA ZRAČENJA PRI SAGORAV


1. SADRŽAJ

|1. |Sadržaj |Strana 1 |
|2. |Operaciona istraživanja |Strana 2 |
|3. |Simulacija |Strana 4 |
|4. |Monte Karlo metoda |Strana 5 |
|5. |Algoritmi Monte Karlo metode za simulaciju kretanja zračenja pri sagoravanju |Strana 9 |
|6. |Zaključak |Strana 13 |
|7. |Literatura |Strana 14 |

2. OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (OI)

Pri pojavi jednog realnog problema, veoma često uspevamo da na prost način dodjemo do rešenja. Medjutim, velike teškoće se pojavljuju kada želimo da pronadjemo optimalno rešenje ili ono najbolje koje se uopšte može pronaći. Da bi se došlo do tog cilja primenjuju se operaciona istraživanja, njihove naučne metode i tehnike.
Osnovne metode naučnog istraživanja su:

a) Matematičko programiranje

- Linearno programiranje
- Celobrojno programiranje
- Kvadratno programiranje
- Nelinearno programiranje
- Geometrijsko programiranje
- Dinamičko programiranje
- Stohastičko programiranje
- Mrežno planiranje PERT i CPM...

Similar Essays