Motivational Factors in Public Administration

Motivational Factors in Public Administration

Studiu de caz
management public

Factori motivationali
in Administratia Publica

Cercetare realizata in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei

Cuprins

Prezentarea succinta a institutiei/autorităţii publice 3
Prezentarea detaliata a situatiei practice propuse pentru analiza 5
Identificarea si explicarea principalele aspecte pozitive si negative 8
Propuneri concrete de imbunatatire a managementului public in cazul particular analizat 10
Anexa 1 11
Anexa 2 13
Prezentarea succinta a institutiei/autorităţii publice

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (fost Minister al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Lociuntelor – MDLPL) se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei isi desfasoara activitatea in domeniile: planificare strategica, dezvoltare regionala, coeziune si dezvoltare teritoriala, cooperare transfrontaliera, transnationala si interregionala, amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura, locuire, gestiune si dezvoltare imobiliar-edilitara, lucrari publice si constructii.

In aceste domenii, MDRL gestioneaza 48 de programe finantate din fonduri europene si nationale: Programul Operational Regional 2007-2013 (REGIO), programe de cooperare teritoriala europeana, programe PHARE - Coeziune economica si sociala, programe PHARE - Cooperare transfrontaliera, programe pentru dezvoltare teritoriala, construirea de locuinte, reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, consolidarea cladirilor cu risc seismic, dezvoltarea infrastructurii rurale, construirea de sali de sport si de camine culturale.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, dispune de spatii in imobilul din municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5, si utilizeaza spatii in...

Similar Essays