Mr

Mr

  • Submitted By: florim
  • Date Submitted: 11/09/2008 4:44 AM
  • Category: Technology
  • Words: 298
  • Page: 2
  • Views: 493

Računalnik nekoč in denes

Zgodovina računalništva
Računalniki so del našega vsakdanjega življenja, temveč približno tri desetletji.

Najzgodnejši računalnik ki je znan v zgodovini je Abakus, ki so ga izumili kitajci v 2600 pre naše ere.

Velik pretok v računalniško tehnologije je bila uporaba vakuumske cevi. Leta 1904 John Ambrose Fleming izumil prvi komercialni diodske vakuumske cevi.
Leta 1943 je bil zgrajen prvi elektronski računalnik ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer). ENIAC je bil uporabljen s strani Združenih držav za vojaške namene. Tehtal je 30 ton, in je uporabljal 17.468 vakuumske cevi za izračune. Te vakuumske cevi so uporabljale 200 kilovatov električne energije, kar je povzročilo.

V juliju 1980, IBM se je srečal z Bill Gates, da bi razpravljali o ustvarjanju operacijskog sistema za IBM-ova novo skrivnostni projekt osebni računalnik.
Prvi IBM PC je delal na taktu 4,77 MHz na Intel 8088 mikroprocesorju. Za pomnilnik je uporabil 16 kilobajtov, ki bi se lahko razširili na 256K. Računalnik je prišel z eno ali dvema 160k disketni pogoni (5,25 palca).

Za mesecev po uvedbi IBM PC, Time Magazine je imenoval za računalnik "Man of the Year.
In zadnji velik kos računalniške zgodovine je nekaj, kar vsi vedo, Microsoft Windows operacijski sistem. 10 Novembera 1983, v hotelu Plaza v New Yorku, je potekalo promocija novog uperacijskog sistema Microsoft Windows, ki bi zagotovil grafični uporabniški vmesnik (GUI) in večopravilnostjo okolja za IBM-ove računalnike. Windows je bil skoraj imenovan Interface Manager, vendar Rowland Hanson (trženje), v prepričanju da Windows je boljše ime je prepričal ustanovitelja Microsofta Bill Gates, da za ime uporabljajo ime Windows. Microsoft Windows dokončno je prispel na računalnike 20. november 1985, dve leti potem, ko je bilo sprva obljubljeno za javnost.

Similar Essays