Nano

Nano

  • Submitted By: engineered
  • Date Submitted: 03/13/2011 8:42 AM
  • Category: Science
  • Words: 2838
  • Page: 12
  • Views: 310

Nano Malzemeler
boyutta • ki boyutta •Üç boyutta Nano malzemeler
•Bir

Bir Boyutta Nano Ölçek
nce filmler, tabakalar ve yüzeyler
nce filmler ve ișlenmiș yüzeyler gibi, tek boyutta nano ölçekli olan malzemeler elektronik cihazların üretiminde, kimyada ve mühendislik alanında, güneș enerjisi uygulamalarında ve kendi kendini temizleyen yüzeylerde on yıllardır kullanılmaktadır. Silikon esaslı devre endüstrisinde bir çok cihaz nerde ise atomik seviyedeki kalınlıkları ile rutin uygulamalar arasındadır. Tek katmanlı tabakalar (tek atom veya molekül kalınlığı) kimyasal alanda rutin olarak kullanılmaktadır. Bu tabakaların özellik ve șekillenmeleri, atomik seviyede, yağlayıcılarda olduğu gibi çok karmașık yapılarına rağmen araștırmacılarca çok iyi bir șekilde anlașılmıștır. șlenmiș yüzeyler ve uygun hale getirilmiș özellikler yakıt pilleri ve katalitik uygulamalarda rutin olarak kullanılmaktadır. Nanoparçacıklardan olușmuș çok geniș yüzey alanları tüm bu sayılan uygulamalarda kullanılmaktadır. Çok gelișmiș özellikler içeren ve nitelikleri her geçen gün iyileștirilen yüzeyler kimya ve enerji sektöründe çok geniș kullanım alanı bulmaktadır. Nano ölçekli ince filmlerin sağladığı fazladan getiriler, reaktör ve ayrıștırma ișlemlerindeki seçiciliği ve yüksek aktivitesi sayesinde maliyet açısından çok küçük ölçekli ișlemeler sebebi ile getiri temin edecektir. Kimya sanayiinde halihazırda bu yönde bir hareket vardır. Bu ince kaplamaların kullanıldığı bașka bir alan ise eczacılık sektörüdür.

Electroactive Polymer Wings (Thin-Film Composition)

TiO2

ki boyutta nano ölçek
ki boyutta nano ölçekli olan tüp ve teller gibi malzemeler son yıllarda bilim camiasında çok büyük ilgi gördü. Özellikle elektriksel ve mekanik özellikleri araștırmacıların büyük ilgi göstermesine yol açtı. a) Karbon nano tüpler Karbon nano tüpler (CNTs) ilk olarak Sumio Iijima tarafından 1991 yılında gözlendi. Karbon nano tüplerin iki șekli vardır: tek duvarlı (tek tüp) ve çok duvarlı (ortak...

Similar Essays