Ola, Sosjologia

Ola, Sosjologia

  • Submitted By: husarz
  • Date Submitted: 07/13/2010 4:27 AM
  • Category: Social Issues
  • Words: 4377
  • Page: 18
  • Views: 286

Szczepański: Proces-połączenie szeregu zjawisk wywołujące określony skutek. Np. spalanie drzewa w płomieniu, trawienie pokarmu, wzrost pezrstepczości, lub prec nazywamy serię zjawisk powiązane i splecione z innymi procesami.Procesami społecz- będziemy nazywaćserię zjawisk dotyczace osobowości, grupy społ, zbiorowości, w taki sposób, że sa oneseriami zjawisk tylko społecznych np. zjawis techniczne, ekonomiczne, religijne. Sa to procesy zachodzące w społecz np. przystosowanie się osobow do nowych warunków, kultury, po przeniesieniu się do innego środowiska,np. socjalizacja dziecka.Rodzaje proc społ:1 interpersonalne- zachodzące w osobowości człow. Są to najcześciej zjawiska psych, lecz niektóre z nich mogą mieć chrakt społ, np. proces samokształcenia jest prose społecz.2 zachodzące między dwoma jednost- powstaw stosunków różnego rodzaju współpraca, przyjaźń ,konflikt3 jedn a grupą- przynależ jedno do grupy, styka się z indyw członkami z grupy, z zasadami w niej, ze wzorami zachowań4 dwiema jednost- świadomośc obu grup, stosunki miedzu nimi, współpraca, współistnienie, wzajemna pomoc, konkurencja, konflikt, walka5 pr zmieniające organizacje i strukture grup- reorgan, dezorgan, ruchliw społ, modernizacja, zmiany mogą być wywołane pojawieniem się nowych elementów, zmiana stosunków miedzy istnieją element. Wywoływane sa one powstaniem nowych wzorów zachowań, zanikaniem czy powsta nowych instytucji.Ważn proc społ-1 reorganizacja- musimy robic coś czego nie chcemy2 tolerancja- neutralna postawa jesteśmy obojetni3 akomodacja- tolerancja połączona z ustepstwami4 asymilacja- odrzucamy swoje wartości i przystosowujemy no emigranci5 adaptacja wzajemne przystosow się róznych grup, powstanie z nich dobrze zorganizow społeczeńs6 dezorganizacja- chaos odchylenie od istnieją norma- zachow odchyl od normyb- osłabienie osób, które nie reagują na te zdarzeniac- instyt które nie wykonuja swoich zadań7 współpraca8 współzawodnictwi9 konflikt10 ruchliwośc społ-przemieszcz się ? pionawa,...

Similar Essays