Perfume

Perfume

  • Submitted By: Benbav77
  • Date Submitted: 11/04/2008 9:02 AM
  • Category: Science
  • Words: 456
  • Page: 2
  • Views: 513

MA: Veer vs. elastiekje.

Doel en Theorie:
Bij deze proef onderzoeken wij het verband tussen kracht en uittrekking bij een veer en een elastiekje.

Uitvoering:
We hebben een opstelling gemaakt van een standaard, met een hangende veer/ elastiek eraan, met ernaast een liniaal voor de opmetingen (zie tekening). De massablokjes wogen 25 gram. We hebben verschillende aantallen massablokjes aan de veer en elastiek gehangen, zo hebben we de uitrekking bepaald per massa.

Dit zijn de meetresultaten die we hebben weergenomen:

Massa (g) Veer
(u in cm) Elastiek (u in cm)
0 0 0
25 2,5 1
50 5 2
75 7,5 3
100 10 4
125 12,5 5
150 15 6
175 17,5 8
200 20 10

Uitwerking:
Met deze tabel hebben wij een grafiek getekend. Op de grafiek kan je zien dat de lijn van de veer wel recht loopt en die van het elastiek niet. De veer heeft dus waarschijnlijk een veerconstante. We hebben de constante van de veer berekend met de volgende formules:

Voor een ideale veer geldt de veerwet: F = c*u.
Hierin is u de uitrekking en c de veerconstante van de veer.
Verder geldt voor één blokje: FZ = m*9,81.
C= FZ/u

We hebben 2 punten genomen op de grafiek, het 0 punt en het punt waarop de massa 200 gram was.

Op dat punt was de massa dus 0,2 kg en de uitrekking 20 cm.

Invullen geeft:
FZ = 0,2 *9,8 = 1,96
U = 20
C = 1,96/20 = 0.098 N/cm

We hebben ook een andere manier gevonden om het uit te rekenen, maar dit is eigenlijk dezelfde manier, maar verklaart wel waarom het werkt.
De formule F = C . u is te vergelijken met een formule van de vorm y = a x + b want het is ook een rechte lijn.
De grafiek F uitgezet tegen u is dus een rechte met richtingscoëfficiënt C, die we willen uitrekenen. We gaan de richtingscoëfficiënt bepalen door een zo groot mogelijk oppervlakte in de grafiek te nemen. Dus we nemen het hoogste punt, want dat is het meeste oppervlakte dus dan is het ’t meest accuraat. We hebben dus het punt waarop de massa 0,2 kg is genomen en het zo...

Similar Essays