Pmr2009-1

Pmr2009-1

  • Submitted By: inv9s9ble
  • Date Submitted: 10/11/2009 9:05 PM
  • Category: Science
  • Words: 1968
  • Page: 8
  • Views: 528

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY

Bahagian B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TINGKATAN 1 [22-24 soalan]
∗ Bentuk muka bumi dan potensi ∗ Cuaca dan iklim serta pengaruhnya ∗ Tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

TINGKATAN 2 [15-17 soalan]
∗ Dinamik penduduk ∗ Petempatan dan perkembangannya ∗ Pengangkutan dan perhubungan

TINGKATAN 3 [14-16 soalan]
∗ Sumber ∗ Kegiatan ekonomi

Bahagian B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

1. Pengairan di kawasan sawah padi (Lembangan sungai / Delta sungai / Tanah pamah) - 2 kali setahun - Kawasan padi diluaskan - Hasil pengeluaran meningkat - Tanih aluvium

- Pusat peranginan (udara nyaman dan pemanadangan indah) a. Tanah Tinggi Genting b. Tanah Tinggi Cameron c. Bukit fraser Pemeliharaan dan Pemulihan - Hutan Simpanan / taman Negara / Hutan Perlindungan - Siluikultur 1. Hutan Perlindungan Kuala Gandah-gajah 2. Hutan Simpan Endau-Rompin-Badak Sumbu 3. Hutan Simpan Kabili,Sepilok-Orang utan Kesan buruk penerbangan hutan secara berleluasa: - Kepupusan flora dan fauna - Hakisan tanih - Kehilangan kayu balak

2. Benteng mengasingkan sawah padi dengan paya - mengelakkan air masin masuk ke sawah - mengawal banjir berlaku Banjaran Titiwangsa
- terbentuk lebih 100 juta tahun dahulu - kawasan stabil - Kawasan legeh sungai - Kawasan tadahan - Kawasan flora dan fauna - Tanaman sayur dan teh (18 0 C ) - Gunung Korbu

-

Putaran Bumi pembiasan angin air laut pasang dan surut, siang dan malam(24jam zon waktu) perbezaan waktu tempatan Cara mencegah hakisan Menanam secara teres Menanam secara kontur Tanaman tutup bumi Tarahan Tanaman bergilir Mengekalkan kesuburan tanah dan mengatasi serangan penyakit Kesan penggunaan racun –mengancam hidupan akuatik Penipisan lapisan ozon-kanser kulit, katarak mata

Peredaran Bumi Setahun. 4 musim. Siang dan malam (perbezaan jangka masa). Ekuinoks dan Solstis. Getah dan Kelapa Sawit Tanaman utama kawasan Khatulisatiwa Faktor mengalakkan a. Saliran baik b. Bentuk muka bumi yang bercerun landai...

Similar Essays