Pommern

Pommern

  • Submitted By: joma87
  • Date Submitted: 04/14/2010 1:54 PM
  • Category: Science
  • Words: 948
  • Page: 4
  • Views: 258

Pommern

Inledning

Pommern är fyrmastad bark från första halvan av 1900-talet. Hon sjösattes 1903. Hon ligger i dag i västrahamnen i Mariehamn och är ett museifartyg. Det speciella med Pommern är att hon fortfarande är i orginal skick som lastfartyg. De andra fartygen av samma klass, som finns kvar i dag är mer eller mindre ombyggda. Ombord, finns en utställning som visar livet ombord. Den består bland annat av föremål, fotografier, dokument och filmer.

[pic]Figur 1. Pommern (http://www.mariehamn.aland.fi/pommern/meromfartyget.htm)

Fakta

Fartygsfakta

Hon är 95 meter lång, 13 meter bred och har ett djupgående på 7,5 meter. Lastförmågan är på 4050 ton. Total segelyta är 3240 m2, varav råseglen är 2450 m2. Besättningen bestod av 26 man.

De olika rederierna

Pommern har seglat för fyra rederier, en stat och en komun. Pommern har seglat för B Wencke & Söhne (1903 – 1905), Reederei Act Ges. von 1896 (1905 – 1906), Laeisz (1906 – 1921) och Gustaf Erikson (1923 – 1952). Sen har hon även seglat för den Grekiska staten (1921 – 1923, skeppet tillföll den grekiska staten efter krigsslutet 1921) och nu ägs hon av Mariehmans stad (1953 -).
Under sin tid hos B Wencke & Söhne seglade Pommern på Stor Britanien och sydamerika, med en last bestående av kol och salpeter. När hon seglade för Reederei Act Ges. von 1896, seglade hon på Sydamerika och Europa, med cement och salpeter.
Under sin tid hos det tyska rederiet Laeisz, seglade hon på Sydamerika, med salpeter som uteslutande last. Mellan åren 1914 och 1920, blev hon liggandes till kaj i Valparaiso på grund av Första världskriget, i sex år. När hon ägdes av den grekiska staten var hon inte i bruk.
När hon köptes upp av Gustaf Erikson, seglade hon på Sydamerika med salpet i lasten, fram till 1927. Därefter bytte hon till att segla på Australien med vete och timmer. Hon togs ur bruk som...