Puma Mediaplatform

Puma Mediaplatform

  • Submitted By: ronniebijl
  • Date Submitted: 05/10/2010 4:16 AM
  • Category: Business
  • Words: 5005
  • Page: 21
  • Views: 364

Plan voor mediaplatform PUMA

Jacqueline Kempke (4226001), Kim Middendorp (4220743 ) en Ronald Boer (4226292) Communicatie Deeltijd (2) Mediaplanning (J799) Docent: Chiel Fritz

Voorwoord
Voor onze opleiding Communicatie hebben wij bij het vak Mediaplanning een opdracht moeten maken waarmee de competenties voor het vak kunnen worden aangetoond. Wij hebben er voor gekozen om deze opdracht met z’n drieën te doen, omdat we goede ervaringen hebben om met dit groepje samen te werken. Ondanks dat wij elkaar enkel op school zien proberen wij door goede communicatie tot een goed resultaat te komen. Het rapport is geschreven voor PUMA vanuit communicatiebureau CommCare.

Mediaplatform – Jacqueline Kempke, Kim Middendorp & Ronald Boer

2

Inhoudsopgave Inleiding – 4 1. Probleemstelling en oriëntatie – 5 1.1 Probleemstelling – 5 1.2 Oriëntatie -5 2. Doelgroepanalyse – 8 2.1 Marktsegmentatie – 8 2.2 Segmentatiestrategie – 9 2.3 Positionering – 10 3. Communicatiestrategie – 10 4. Media(platform)keuze – 11 4.1 Idee-ontwikkeling – 11 4.2 Televisieprogramma – 12 5. Juridische voorwaarden – 15 6. Kostenplaatje – 16 Nawoord & evaluatie – 17 Bijlagen – 18

Mediaplatform – Jacqueline Kempke, Kim Middendorp & Ronald Boer

3

Inleiding
Wij, van communicatieadviesbureau CommCare hebben de opdracht van PUMA gekregen om een advies uit te brengen over een recent communicatieprobleem. CommCare is een communicatieadviesbureau dat veelal bedrijven helpt met een advies op het gebied van communicatie. PUMA heeft ons gevraagd een blik te werpen op een communicatieprobleem dat te maken heeft met de mogelijkheid tot herpositionering binnen de bestaande doelstellingen, aangepast op maatschappelijke veranderingen. Hierop gaan wij verder in bij hoofdstuk 1, de Probleemstelling en Oriëntatie. Als eerste zullen wij het probleem en PUMA als bedrijf analyseren om vervolgens via een doelgroepanalyse de communicatiestrategie te bepalen. Aan de hand van deze stappen zullen wij een...

Similar Essays