Rhobbie's Work

Rhobbie's Work

  • Submitted By: rhobbie
  • Date Submitted: 08/28/2010 11:13 PM
  • Category: Book Reports
  • Words: 754
  • Page: 4
  • Views: 386

KAIBIGAN KO’Y KAPALIGIRAN
(By: Rhobbie V. Villanueva)

I
Sinusuyod ang liblib ng kabundukan
Kung saan di alam ang pinupuntahan
Palakad-lakad hanggang ako’y mapagod
Hanggang ang aking pawis ako’y malunod

II
Ngunit sadyang mailap ang swerte sakin
Di ko parin alam ang aking gagawin
Subalit heto parin nagsusumamong
Na ako’y tulungan at pakinggan ngayong

III
Biglang may malakas na hanging dumating
Ako’y dinala sa aking tatahaking!
Oh! Salamat kapaligiran kay ganda
At ako’y iyong binalik ng maamo

IV
Tunay, kaibigan ko’y kapaligiran
Sapagkat ako’y nakaligtas sa lagim
Araw sa daanan ko ilaw nagsilbi
Galaw ng puno naging ruta na gawi

V
Kaya dapat mga tao mag-ayos na!
At dapat isaisip at isapuso
Ang pagmamahal sa Inang kalikasan
Mahalin at ingatan ang kalikasan!

TRUE LOVE
(By: Rhobbie V. Villanueva)

I
When I saw you with my two eyes
I have been trapped in your heart
This was filled with your sweet memories
And I’ve been an outrageous human in the world
II
My days are filled with your fragrance
Love of fragrance spread out in my way
And now that fragrance has been bitter
I know that love is bitter but it’s called true love.

“ALPHABET IS USELESS WITHOUT A”
(By: Rhobbie V. Villanueva)

B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
A is missing? Isn’t it? How could you read the alphabet without A. LPHBET that’s the word alphabet without a. is it good to be heard? Definitely no! In life and times there’s a prospective that you couldn’t bear without this things. Like us we will not be in this world without of our parents. That is love definition. Human without love is useless because love is the greatest command that God has given to us. Love him, your friends and enemies. But loving him and friend is the easiest thing to do. But in terms of enemy is it easy? Again definitely no, because the pride is there. Pride is the qualified reason why we can’t...

Similar Essays